CZ EN Translate
Menu

Klíčové aktivityPopis aktivit v přípravné fázi projektu:
• Seznámení projektové kanceláře Celní správy ČR s výzvou č. 17, účast zástupců projektové kanceláře na semináři pro žadatele k výzvě č. 17, oblast intervence 1.1 IOP.
• Seznámení managementu Celní správy ČR s výzvou č. 17 a návrhem projektu.
• Příprava projektu a jeho následná revize dle podmínek stanovených IOP.
• Křížová kontrola projektu projektovou kanceláři.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
• Zahrnuje ustanovení managementu projektu a zahájení projektu. Současně bude zahájení projektu prezentováno tzv. vyšším služebním funkcionářům.
• Realizační fáze bude obsahovat výběrová řízení, uzavření smluv s vybranými dodavateli, zahájení spolupráce.
• Navázaní spolupráce s administrátorem projektu.
• Nákup propagačních předmětů projektu.
• Dodání technologie (skenery, čtečky a tiskárny 2D kódů) a služeb (elektronické inteligentní dotazníky).

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
• Provozní fáze představuje praktické využití dodané technologie a služeb. Nasazení je počítáno najednou u všech orgánů Celní správy ČR. Způsob udržení výsledků projektu je zajištěn vyčleněním dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků ze strany Celní správy ČR.

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:19
Skočit na začátek stránky