CZ EN Translate
Menu

Klíčové aktivity


Popis aktivit v přípravné fázi projektu:
Bude připraven rozkaz Generálního ředitele GŘC k zabezpečení projektového řízení. Dále budou zpřesňovány parametry požadovaného HW a SW v souladu s posledním vývojem technologií pro tuto oblast. Po již hotové předprojektové analýze a studii bude přikročeno k zpracování Technického projektu propojení obou center.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:
Záložní informační centrum GŘC (dále jen "ZIC GŘC") představuje v realizační fázi zabezpečení výběrových řízení dodávek technologie umožňující provoz ZIC GŘC. Vzhledem k situaci, kdy je rozhodnuto o provozu ZIC GŘC ve Státní tiskárně cenin (Bezpečné datové centrum) budou probíhat s pracovníky STC intenzivní jednání a příprava na vlastní spuštění a propojení s primárním informačním centrem GŘC (dále jen "PIC GŘC").

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:
Představuje současný provoz obou center za využití dohledových nástrojů zabezpečující oblast monitoringu provozu, ladění výkonu a dostupnosti aplikací.
Stránka byla publikována dne: 06.01.2015 11:06
Skočit na začátek stránky