CZ EN Translate
Menu

Popis projektuNázev projektu: Záložní informační centrum GŘC.
CZ.1.06/1.1.00/17.09406 (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Zahájení realizace projektu:
01.07.2014

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:
30.11.2015

Doba trvání v měsících:
117

Celková náklady projektu:
93.020.764 Kč, z toho 79.067.649,40 z fondu EU a 13.953.114,60 ze SR.

Stručný obsah projektu:
V souladu s Výzvou 17 dle podporovaných aktivit 1a - "Zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů" a 1b - "Projekty řešící vybudování komplexních standardizovaných informačních a komunikačních systémů, sítí a infrastruktur ve veřejné správě" je cílem předloženého projektu  realizace vybudování záložního informačního centra GŘC ve Státní tiskárně cenin (Příspěvková organizace MF ČR) umožňujícího zachování kontinuity provozu informačního systému Celní správy (dále jen "IS CS") v případě jeho havárie nebo ohrožení. Realizace řešení musí splňovat požadavky na maximální dovolenou nedostupnost IS, musí zohledňovat a využívat stávající HW a SW a splňovat další dále uváděné specifikované požadavky. Výsledný návrh řešení zachování kontinuity provozu IS CS zajistí obnovu provozu kritických IS CS v případě havárie a to nejpozději do stanovených akceptovatelných dob výpadku kritických aplikací IS CS.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
V současné době je informatika CS plně centralizována. Klíčové aplikace celního a daňového řízení jsou provozovány v Informačním centru GŘC. Jakýkoliv výpadek tohoto IT centra představuje ohrožení aktivit obchodních organizací v ČR, v EU i mimo EU (třetí země). CS ČR v těchto případech mohou hrozit i soudní žaloby s požadavkem náhrady vzniklých škod.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zálohovat primární provoz IT centra. Návrh technického řešení musí představovat dodávku technologie zabezpečující současný provoz obou center (nikoliv tzv. "mrtvou" zálohu). Tím bude současně docíleno zlepšení parametrů (dostupnost) provozovaných aplikací. Z pohledu bezpečnosti provozu (výpadky aplikací) dojde k významnému zvýšení parametrů (PKI) v návaznosti na certifikát ČSN ISO/IEC 27001.

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:
Požadované cíle plně splňují podporované aktivity Výzvy 17 v rámci eGovernmentu. Zejména se to týká oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti, budování řešení v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy formou elektronizace služeb veřejné správy.

Hodnoty indikátorů:

Název indikátoru:
Podíl registrů napojených na centrální registry
Měrná jednotka: %
Výchozí hodnota: 0
Plánovaná hodnota: 100
Rozdíl: 100
Kód nár. číselníku: 15.01.09
Datum plánovaného dosažení: 30. 11. 2015

Název indikátoru: Počet úřadů státní správy, využívajících sdílenou KIVS
Měrná jednotka: Počet
Výchozí hodnota: 0
Plánovaná hodnota: 16
Rozdíl: 16
Kód nár. číselníku: 15.01.22
Datum plánovaného dosažení: 30. 11. 2015

Stránka byla publikována dne: 06.01.2015 11:05
Skočit na začátek stránky