CZ EN Translate
Menu

Publicita


Při realizaci projektů v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj je třeba pamatovat na dodržování pravidel a povinností spojených s publicitou, zároveň je však možné publicity využít ve prospěch projektu a pro inspiraci ostatních. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Nařízení Komise (EU) č. 1828/2006 (tzv. Prováděcí nařízení) a č. 846/2009, kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.

Dodržováním pravidel publicity je tak informována veřejnost o projektu, o tom, co zajímavého a užitečného realizuje a jakých výsledků bylo dosaženo. Dále je dodržování pravidel publicity důležité jako inspirace a motivace pro ostatní možné předkladatele k realizaci vlastních projektů, poskytuje informace o tom, z čeho jsou aktivity projektu financovány  a  ukazuje, kde je možné finanční prostředky získat.

Pravidla publicity se řídí Přílohou č. 4 Příručky pro žadatele a příjemce a Manuálem úspěšného žadatele a příjemce v IOP. Všechny manuály a příručky jsou dostupné na internetových stránkách IOP.

Propagační předměty

   
   
   
   

                       
                                                  
 

 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:21
Skočit na začátek stránky