CZ EN Translate
Menu

Realizační tým


 

Název pozice: Manažer projektu
Jméno pracovníka:
Ing. Michael Lojda

Popis pozice v projektu:
Seznámení managementu Celní správy ČR s návrhem projektu. Příprava žádosti, kontrola žádosti a zpracování Studie proveditelnosti. Zajišťuje uvolnění členů Realizačního výboru z odboru 12 pro potřeby projektu. Řízení a chod projektu, účast na kontrolách. Komunikace s poskytovatelem podpory.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Ing. Michael Lojda je v rámci organizace odpovědný za ICT v CS. V projektu "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví" (CZ.1.06/1.1.00/07.06389) je pověřenou osobou jednat jménem GŘC, zúčastňuje se pravidelných schůzek s OSF MV. V roce 2004-2005 byl ředitelem projektu PHARE v celní správě ČR, v roce 2010-2011 ředitelem projektu zavedení spisové služby.

Název pozice: Manažer kvality
Jméno pracovníka:
Jan Forejt

Popis pozice v projektu:
Odopvědný za implementaci standardů dle normy ISO/IEC 27 001 a ISO/IEC 20 000. Příprava výběrových řízení. Spolupracuje na realizaci veřejných zakázek. Zpracování monitorovacích zpráv. Vyhodnocování dodržování monitorovacího indikátoru projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
V roce 2007 se vznikem nové řídící struktury programu Electronic Customs, byl jmenován do funkce vedoucího Integrační skupiny. Je od března 2013 projektovým manažerem projektu "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU", které je spolufinancováno ze strukturálních fondů a zaregistrováno pod č.: CZ.1.06/1.1.00/07.06389. Tento projekt navazuje na výše uvedený, takže zkušenosti budou využity.

Název pozice: Ekonom projektu
Jméno pracovníka: Šárka Sedláčková

Popis pozice v projektu:
Příprava rozpočtu realizační fáze a provozního finančního modelu. Spolupráce při tvorbě Studie proveditelnosti, při zpracování finanční analýzy projektu a na tvorbě zadávací dokumentace k výběrovým řízením. Sledování a zajištění spolufinancování projektu z rozpočtu žadatele. Příprava rozpočtu provozní fáze. Monitoring a řízení investic. Koordinace administrace dodavatelských faktur.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Šárka Sedláčková je hlavní ekonom odboru 12 od roku 2002. Připravuje rozpočet, podílí se na tvorbě pravidel financování a připravuje výběrová řízení. Řídí veškeré finanční toky, které procházejí odborem 12. V projektu "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU", které je spolufinancováno ze strukturálních fondů a zaregistrováno pod č.: CZ.1.06/1.1.00/07.06389 je zapojena v roli ekonoma projektu.

Název pozice: Technický koordinátor ZIC
Jméno pracovníka: Ing. Vladimír Lněnička

Popis pozice v projektu:
Spolupráce na tvorbě zadávací dokumentace k výběrovým řízením. Sleduje správný výběr požadovaného HW a SW. Spolupráce s STC s.p. na včasném spuštění provozní fáze.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Vladimír Lněnička je vedoucím odd. 124, které zajišťuje správu a provoz informačního centra GŘC. Je dlouholetým pracovníkem GŘC s velkými zkušenostmi s řízením provozu informačního centra GŘC.

Název pozice: Technický koordinátor infrastruktury
Jméno pracovníka:
RNDr. Pavel Pelant, Ph.D.

Popis pozice v projektu:
Příprava a zadávání výběrových řízení na nákup SW a HW a programového vybavení v rámci projektu. Sledování správného výběru požadovaného HW a SW. Spolupráce s STC s.p. na včasném spuštění provozní fáze.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
RNDr. Pavel Pelant, Ph.D. je vedoucím odd. 125, které zajišťuje správu a provoz informačních a komunikačních technologií GŘC. Je dlouholetým pracovníkem GŘC s velkými zkušenostmi v této oblasti.

Stránka byla publikována dne: 03.03.2015 14:09
Skočit na začátek stránky