CZ EN Translate
Menu

Spolufinancování projektuSpolufinancování projektu
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007-2013 (dále jen „OPŽP“), Prioritní osy č. 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, Primární oblasti podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (v nepodnikatelské sféře), Podoblasti podpory 3.2.1. - Realizace úspor energie v rámci výzvy č. 60. Finanční podíl EU představuje 85%, podíl SR představuje 15%.

Předpokládané náklady projektu

Přehled podpory
Celkové náklady projektu - 15 021 653 Kč
Způsobilé výdaje – 9 333 418 Kč
Dotace OPŽP – 7 933 405 Kč

Stránka byla publikována dne: 29.07.2015 9:44
Skočit na začátek stránky