CZ EN Translate
Menu

Uzavřené smlouvy, objednávka, fakturyAdministrátor projektu
Předmětem smlouvy je administrace projektu. Smlouva je uzavřená se společností Centrum evropského projektování, a.s.
CEP smlouva o dílo
Faktura za administraci projektu

Faktura za administraci projektu 2.

Nákup skenovacích zařízení, tiskáren a čteček čárových kódů
Předmětem smlouvy, za část 1. - skenovací zařízení, je dodání zařízení v podobě 40 ks dokumentových skenerů A4, 16 ks produkčních dokumentových skenerů. Smlouva je uzavřená se společností Autocont CZ a.s.

Autocont_smlouva.pdf

Faktura Autocont za skenery.pdf

Předmětem smlouvy, za část 2. – tiskárny a čtečky 2D kódů, je dodání 40 ks čteček a 40 ks tiskáren čárových kódů. Smlouva je uzavřená se společností Auroton Computer, spol s r.o.

Smlouva_Auroton Computer.pdf

Faktura Auroton za tiskárny a čtečky.pdf

Skenovací zařízení, tiskárny a čtečky čárových kódů budou sloužit jako vstupní a výstupní zařízení elektronického systému spisové služby pro digitalizaci, označování a identifikaci analogových dokumentů.

 

Inteligentní formuláře (vývoj inteligentních formulářů)
Předmětem smlouvy je vytvoření inteligentních formulářů pomocí technologie, kterou Celní správa ČR disponuje. Formuláře budou navrženy způsobem, který bude v maximální míře respektovat klientský přístup v podobě minimalizace času a nákladů na straně klienta. Smlouva je uzavřená se společností Software602 a.s.
Smlouva o dílo Software602
Faktura elektronické formuláře

 

Objednávka propagačních předmětů
Jedná se o přímé zadání jednomu dodavateli na dodávku propagačních předmětů na zajištění publicity projektu. Objednávka byla uskutečněna u společnosti Kate agency s.r.o.
Faktura za propagační předměty

 


 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:25
Skočit na začátek stránky