CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Humanitární pomoc Ukrajině

Humanitární pomoc Ukrajině

​​​​ukraine.jpg

V rámci humanitární pomoci pro  Ukrajinu je nutné počítat s celním odbavením na straně Slovenska, resp. Polska a Ukrajiny. Dle dostupných informací ukrajinští kolegové provádějí důkladné kontroly zboží označeného jako humanitární pomoc, aby zamezili případným diverzním akcím. Pro snazší identifikování konkrétního zboží a také rychlejší celní odbavení je nezbytně nutné přikládat k přepravě podrobný soupis přepravovaného zboží.

​​
Humanitární pomoc pro Ukrajinu, tj. materiální pomoc v podobě zejména potravin, léků, ošacení, přikrývek, hygienických potřeb atd., je nutné dle místa jejího použití rozdělit na dvě kategorie:

 1. na pomoc určenou pro prchající ze země s použitím na území České republiky, resp. členských států Unie - toto zboží tedy neopouští celní území Unie, a proto se na něj v této souvislosti nevztahuje povinnost celního odbavení (celní formality).Celní formality se vztahují jen na zboží, které by bezprostředně před tímto použitím bylo případně dovezeno na území České republiky (Unie) z jakékoli tzv. třetí země. Pokud ho pro tyto účely dováží hospodářský (podnikající) subjekt či soukromá osoba, pak v rámci těchto formalit zpravidla také podléhá standardně uplatňovanému clu a DPH, s výjimkou některých standardních případů osvobození.Jakožto mimořádné opatření bylo ze strany Evropské komise na žádost některých členských států včetně České republiky přijato rozhodnutí Komise (EU) 2022/118. To umožňuje přiznat osvobození od cla a DPH na zboží zmíněné v předchozím odstavci, pokud ho pro účely následného bezplatného rozdělení či dání k dispozici ve prospěch osob prchajících před válkou na Ukrajině dováží státní, veřejné či jiné veřejnoprávní subjekty (orgány) nebo schválené charitativní či dobročinné subjekty (organizace).Osvobození může být přiznáno, resp. s tím související celní formality mohou být splněny i v jiném členském státě, než ve kterém bude zboží pro stanovené účely nakonec použito, takže se též může jednat o státní orgán jiného členského státu nebo o charitativní či dobročinnou organizaci schválenou v jiném členském státě.  Záměr následného převodu (přesunu) zboží mezi těmito dvěma členskými je však třeba předem oznámit celnímu úřadu, který předtím osvobození od cla a od DPH přiznal. 
  ​​
 2. na pomoc, která bude použita ve vnitrozemí Ukrajiny - na toto zboží se vždy vztahují celní formality, a to jak na straně členských států Unie (kde se jedná o vývoz), tak na straně Ukrajiny (kde se jedná o dovoz). Pro rychlejší celní odbavení na samotné hranici je možné propustit zboží do režimu vývoz již na českých celních úřadech, ale tuto povinnost je také možné splnit až na samotné hranici, tj. na skutečném místě výstupu zboží z celního území Unie.Například co se týká Slovenska, je vhodné se řídit podrobnými informacemi uvedenými na oficiálních webových stránkách Finanční správy Slovenské republiky. Konkrétní informac e o postupech v Polsku pak lze najít na těchto stránkách.
  Pokud jde o celní formality na straně Ukrajiny, dle dostupných informací tamní orgány někdy provádějí důkladné kontroly zboží označeného jako humanitární pomoc, aby zamezily případným diverzním akcím.
  Pro snazší identifikování konkrétního zboží a také rychlejší celní odbavení je nezbytně nutné přikládat k přepravě podrobný soupis přepravovaného zboží.
  Na doplnění je vhodné uvést, že shora odkazované rozhodnutí Komise také umožňuje, aby subjekty, kterým bylo přiznáno předmětné osvobození do cla a od DPH, poskytly (převedly) dotčené zboží ukrajinským státním nebo charitativním či dobročinným subjektům, schváleným tamními orgány, k bezplatnému rozdělení přímo na Ukrajině. Takový záměr je však třeba předem oznámit celnímu úřadu, který předtím osvobození od cla a od DPH přiznal, tedy nestačí splnit jen výše popsané vývozní celní formality. 

 

Aktuální potřeby v podobě materiální humanitární pomoci uvádí oficiální facebooková stránka Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Post 1: https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/4937778162982125

Post 2: https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/4940672966025978

 

Aktuální informace o celním řízení v tuzemsku získáte na jednotlivých celních odděleních Kontakty na celní úřady | Celní správa ČR (celnisprava.cz)
Stránka byla publikována dne: 01.08.2022 6:17
Skočit na začátek stránky