CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

​​​​​​​​​​​V souvislosti s napadením Ukrajiny přijala Evropská unie řadu opatření, z nichž některé se týkají zákazu, respektive omezení vývozu a dovozu zboží. Jedná se o následující opatření (jsou zde uvedena pouze opatření v souvislosti s dovozem, či vývozem zboží):

Skutečnost, zda konkrétní zboží podléhá sankcím, lze zjistit na stránkách TARIC.

Pro zjištění, zda zboží nepodléhá sankcím je ​​potřeba zadat jednak zboží (formou sazebního zařazení zboží) a jednak zemi, kam je zboží vyváženo, resp. odkud je dováženo/kde je jeho původ. Pokud neznáte sazební zařazení zboží, můžete ho vyhledat rovněž na stránkách TARIC, pokud kliknete na šedý nápis „Procházet". Jednotlivé druhy zboží lze „rozklikávat“.  Do vyhledávacího pole zadávejte desetimístné kódy.

Evropská komise vydala v souvislosti s uplatňovanými sankcemi dokument obsahující často kladené dotazy, který můžete ​nalézt .​

CZ      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_cs

EN      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_en

Evropská komise vydala rozhodnutí o osvobození od dovozního cla a DPH při dovozu zboží určeného zdarma pro osoby dotčené konfliktem na Ukrajině.​​​

Osvobození od cla a DPH - podmínky - CZ

Osvobození od cla a DPH - podmínky - EN

​​Opatření vztahující​ se na Rusko​​

 • Vývoz zboží dvojího užití,
 • Vývoz zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti,
 • Vývoz zboží a technologií vhodných pro použití k rafinaci ropy
 • Vývoz zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu
 • ​Zákaz vývozu zboží a technologií pro námořní plavbu
 • ​​Zákaz vývozu zboží a technologií pro odvětví energetiky
 • Zákaz vývozu a dovozu výrobků ze železa a oceli​
 • Zákaz vývozu luxusního zboží
  • ​Opatření jsou stanovena v Nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/201 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině a dále rovněž v Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/430 ze dne 15. března 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině​​

 Opatření vztahující se na Bělorusko ​

 • Zákaz vývoz zboží dvojího užití
 • Zákaz vývozu zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství a technologií nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti
 • Zákaz vývozu zboží používaného k výrobě nebo zpracování tabákových výrobků
 • Zákaz dovozu nerostných produktů
 • Zákaz dovozu výrobků z chloridu draselného

 

​Opatření vztahující se na oblast Luhanska a Doněcka ​

 • Zákaz dovozu zboží ze specifikovaných území
 • Zákaz vývozu stanoveného zboží do specifikovaných území. Jedná se o zboží využitelné pro
  •  dopravu;
  • telekomunikace;
  • energetiku;
  • vyhledávání, průzkum, těžbu a produkci ropy, zemního plynu a nerostných surovin.

   • Tato opatření stanovují následující předpisy NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území a dále rovněž v ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/266 ze dne 23. února 2022 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území​​​​

Další informace k sankcím naleznete na stránkách  Finančního analytického úřadu a Ministerstva prů​myslu a obchodu – Licenční správy.  ​


 


​ Stránka byla publikována dne: 13.07.2022 6:13
Skočit na začátek stránky