CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

V souvislosti s napadením Ukrajiny přijala Evropská unie řadu opatření, z nichž některé se týkají zákazu, respektive omezení vývozu a dovozu zboží. Jedná se o následující opatření (jsou zde uvedena pouze opatření v souvislosti s dovozem, či vývozem zboží):

Skutečnost, zda konkrétní zboží podléhá sankcím, lze zjistit na stránkách TARIC.

Pro zjištění, zda zboží nepodléhá sankcím je potřeba zadat jednak zboží (formou sazebního zařazení zboží) a jednak zemi, kam je zboží vyváženo, resp. odkud je dováženo/kde je jeho původ. Pokud neznáte sazební zařazení zboží, můžete ho vyhledat rovněž na stránkách TARIC, pokud kliknete na šedý nápis „Procházet". Jednotlivé druhy zboží lze „rozklikávat“.  Do vyhledávacího pole zadávejte desetimístné kódy.

Evropská komise vydala v souvislosti s uplatňovanými sankcemi dokument obsahující často kladené dotazy – kompletní text (pouze v angličtině):

AGRESE PROTI UKRAJINĚ – FAQ_en

Často kladené dotazy týkající se celních otázek:

CZ      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_celní otázky_cs

EN      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_ celní otázky_en

Často kladené dotazy týkající se omezení souvisejících s vývozem:

CZ      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_otázky k vývozu_cs

EN      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_otázky k vývozu_en

Často kladené dotazy týkající se Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti:

CZ      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_otázky k zabraným oblastem_cs

EN      AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_otázky k zabraným oblastem_en

Evropská komise vydala rozhodnutí o osvobození od dovozního cla a DPH při dovozu zboží určeného zdarma pro osoby dotčené konfliktem na Ukrajině:

Osvobození od cla a DPH - podmínky - CZ

Osvobození od cla a DPH - podmínky - EN

 

Opatření vztahující se na Rusko

Mezi základní opatření obrácená proti Rusku zejména patří:

·      Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·      Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

​Opatření obrácená proti Rusku zahrnují zejména:

 • Vývoz zboží dvojího užití,
 • Vývoz zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti,
 • Vývoz zboží a technologií vhodných pro použití k rafinaci ropy
 • Vývoz zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro námořní plavbu
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro odvětví energetiky
 • Zákaz vývozu a dovozu výrobků ze železa a oceli
 • Zákaz vývozu luxusního zboží
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro průzkum a těžbu
 • Zákaz vývozu eurobankovek
 • Zákaz vývozu střelných zbraní, části a součásti zbraní, střeliva
 • Zákaz dovozu výrobku, z něhož Rusku plynou významné příjmy (např. potraviny, chemické výrobky, hnojiva, pneumatiky, dřevo, sklo, lodě, nábytek) 
 • Zákaz dovozu uhlí a dalších výrobků kapitoly 27 celního sazebníku
 • Zákaz vývozu zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska  
 • Zákaz dovozu surové ropy a ropných produktů
 • Zákaz dovozu zlata

   

 Opatření vztahující se na Bělorusko 

Mezi základní opatření obrácená proti Bělorusku zejména patří:

·       Nařízení Rady (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·       Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

Opatření o​​brácená proti Bělorusku zahrnují zejména:

 • Zákaz vývozu zboží dvojího užití
 • Zákaz vývozu zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství a technologií nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti
 • Zákaz vývozu zboží používaného k výrobě nebo zpracování tabákových výrobků
 • Zákaz dovozu nerostných produktů
 • Zákaz dovozu výrobků z chloridu draselného
 • Zákaz vývozu eurobankovek
 • Zákaz dovozu dřevěných výrobků, cementových výrobků, výrobků ze železa a oceli, kaučukových výrobků, 
 • Zákaz vývozu některých strojů a přístrojů kapitoly 84 a 85 celního sazebníku 

 

Opatření vztahující se na oblasti Ukrajiny, které nejsou pod kontrolou vlády 

Mezi základní op​​​atření zejména patří:

·       Nařízení Rady (EU) č. 2022/263, o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·       Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266, o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·      Nařízení Rady (EU) 2022/1903 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (doposud nezapracovaný text do Nařízení Rady (EU) č. 2022/263) – české znění je k dispozici veřejnosti zde

​Opatření zahrn​​​ují zejména:

 • Zákaz dovozu zboží ze specifikovaných území
 • Zákaz vývozu stanoveného zboží do specifikovaných území. Jedná se o zboží využitelné pro
  • dopravu;
  • telekomunikace;
  • energetiku;
  • vyhledávání, průzkum, těžbu a produkci ropy, zemního plynu a nerostných surovin

​​Dovoz ​vra​​tných obalů

​​Na dovoz vratných obalů (např. palety, KEG sudy), které jsou prokazatelně ve vlastnictví unijního subjektu a vracejí se zpět do EU k dalšímu využití se nevztahují sankční omezení.  
 

Další informace k sankcím naleznete na stránkách  Finančního analytického úřadu a Ministerstva prů myslu a obchodu – Licenční správy.  

  


​ 
Stránka byla publikována dne: 05.01.2023 8:41
Skočit na začátek stránky