CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

​​​​​​V souvislosti s napadením Ukrajiny přijala Evropská unie řadu opatření, z nichž některé se týkají zákazu, respektive omezení vývozu a dovozu zboží. Jedná se o následující opatření (jsou zde uvedena pouze opatření v souvislosti s dovozem, či vývozem zboží):

Skutečnost, zda konkrétní zboží podléhá sankcím, lze zjistit na stránkách TARIC.

Pro zjištění, zda zboží nepodléhá sankcím je potřeba zadat jednak zboží (formou sazebního zařazení zboží) a jednak zemi, kam je zboží vyváženo, resp. odkud je dováženo/kde je jeho původ. Pokud neznáte sazební zařazení zboží, můžete ho vyhledat rovněž na stránkách TARIC, pokud kliknete na šedý nápis „Procházet". Jednotlivé druhy zboží lze „rozklikávat“.  Do vyhledávacího pole zadávejte desetimístné kódy.

S cílem sjednotit postup celních orgánů členských států EU vypracovala Evropská komise pokyny přinášející řešení určitých případů zastaveného zboží, na které se vztahují zákazy dovozu a vývozu a které se týkají osob uvedených na seznamu. Tyto pokyny byla zveřejněny 11. září 2023 jako „Pokyny pro členské státy týkající se zastaveného zboží v důsledku sankcí“ (https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en). Tyto pokyny byly přeloženy do češtiny a zveřejňujeme je spolu s anglickým originálem:

CZ          Pokyny pro ČS týkající se zastaveného zboží v důsledku sankcí_cz​

EN          Pokyny pro ČS týkající se zastaveného zboží v důsledku sankcí-en


Postup orgánů Celní správy České republiky v případě dovozu výrobků uvedených v příloze XVII. nařízení Rady 833/2014 zpracovaných ve třetí zemi za použití ruských vstupů ze železa a oceli.

Prokazování původu železa a ​oceli

V souvislosti s praktickým prováděním 11. balíčku mezinárodních sankcí vůči Rusku ( nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině), a vzrůstajícím rizikem obcházení uvedených sankcí byly Evropskou komisí aktualizovány dva seznamy zboží: 
a
které vyžadují zvláštní pozornost ze strany celních a dalších kompetentních orgánů členských států EU a které jsou pro Rusko hospodářsky a vojensky důležité.

Aby se zabránilo obcházení těchto sankcí zveřejnila Evropská komise oznámení informující hospodářské subjekty, dovozce a vývozce, že by měli přijmout vhodná opatření náležité kontroly zabraňující tomu, aby zboží, které vyvážejí do jiných zemí a na které se vztahují sankce, skončilo v Rusku nebo Bělorusku, nebo aby zboží, které dovážejí z jiných zemí, ve skutečnosti nepochází z Ruska nebo Běloruska, a proto podléhá sankcím. Tato opatření zahrnují například zavedení ustanovení do dovozních a vývozních smluv, která mají zajistit, aby se omezení nevztahovala na žádné dovážené nebo vyvážené zboží.

V souvislosti novým 11. balíčkem přijatým 23. června 2023 (Nařízení Rady (EU) 2023/1214, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině -  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1214)  byly rovněž novelizovány a doplněny níže uvedené části Příručky, které jsou přeloženy do českého jazyka.

I​nformace pro hospodářské subjekty:

Notice 1 (2022/C 87 I/01)

Notice 2 (2022/C 93 I/01)

Notice 3 (2022/C 145 I/01

Notice (2022/C 458/02)

Evropská komise vydala rovněž Pokyny pro hospodářské subjekty: Jak posílit náležitou péči a tím čelit obcházení sankcí vůči Rusku.
​CZ    Pokyny EU Sankce cz

EN    ​Guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en

​Evropská komise vydala v souvislosti s uplatňovanými sankcemi dokument obsahující často kladené dotazy – kompletní text (pouze v angličtině), které byly aktualizovány k 2. 10. 2023:Často kladené dotazy týkající se celních otázek, které byly aktualizovány k 26. 7. 2023:

CZ       ​AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_celní otázky_cs

EN       AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ_celní otázky_en

Často kladené dotazy týkající se omezení souvisejících s vývozem, které byly aktualizovány k 2. 10. 2023:

CZ       Agrese proti Ukrajině - FAQ otázky k vývozu_cs

EN       Agrese proti Ukrajině - FAQ otázky k vývozu_cs

Často kladené dotazy týkající se Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, které byly aktualizovány k 7. 2. 2023:

CZ       AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ otázky k zabraným oblastem cs

EN       AGRESE PROTI UKRAJINĚ - FAQ otázky k zabraným oblastem en

Otázky týkající se tranzitu zboží ze seznamu přes Rusko, které byly aktualizovány k 26. 7. 2023:

CZ       FAQ - Otázky týkající se tranzitu zboží přes Rusko_cs

EN       FAQ - Otázky týkající se tranzitu zboží přes Rusko_en

Otázky týkající se dovozu, nákupu a dopravy/přemístění zboží ze seznamu, které byly aktualizovány k 2. 10. 2023:​ 

​CZ       FAQ - Otázky týkající se dovozu, nákupu a dopravy/přemístění zboží ze seznamu - cs

EN       FAQ - Otázky týkající se dovozu, nákupu a dopravy/přemístění zboží ze seznamu​​​​ - en

​​​​​​​​Otázky týkající se luxusního zboží, které byly aktualizovány k 26. 7​. 2023​:​

CZ       FAQ - Otázky týkající se luxusního zboží_cs​​

EN       FAQ - Otázky týkající se luxusního zboží_en

Evropská komise vydala rozhodnutí o osvobození od dovozního cla a DPH při dovozu zboží určeného zdarma pro osoby dotčené konfliktem na Ukrajině:

Osvobození od cla a DPH - podmínky - CZ

Osvobození od cla a DPH - podmínky - EN

 

Opatření vztahující se na Rusko

Mezi základní opatření obrácená proti Rusku zejména patří:

·      Nařízení Rady (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·      Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

​Opatření obrácená proti Rusku zahrnují zejména:

 • Vývoz zboží dvojího užití,
 • Vývoz zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti,
 • Vývoz zboží a technologií vhodných pro použití k rafinaci ropy
 • Vývoz zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro námořní plavbu
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro odvětví energetiky
 • Zákaz vývozu a dovozu výrobků ze železa a oceli
 • Zákaz vývozu luxusního zboží
 • Zákaz vývozu zboží a technologií pro průzkum a těžbu
 • Zákaz vývozu eurobankovek
 • Zákaz vývozu střelných zbraní, části a součásti zbraní, střeliva
 • Zákaz dovozu výrobku, z něhož Rusku plynou významné příjmy (např. potraviny, chemické výrobky, hnojiva, pneumatiky, dřevo, sklo, lodě, nábytek) 
 • Zákaz dovozu uhlí a dalších výrobků kapitoly 27 celního sazebníku
 • Zákaz vývozu zboží, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska  
 • Zákaz dovozu surové ropy a ropných produktů
 • Zákaz dovozu zlata

   

 Opatření vztahující se na Bělorusko 

Mezi základní opatření obrácená proti Bělorusku zejména patří:

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině – bylo doplněno Prováděcím nařízením Rady (EU) 2023/1591 ze dne 3. srpna 2023, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině, kterým byla provedena změna Přílohy I nařízení (ES) č. 765/2006 (je k dispozici veřejnosti zde).

Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině – bylo doplněno Prováděcím rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1592 ze dne 3. srpna 2023, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do agrese Ruska vůči Ukrajině, kterým byla provedena změna Přílohy I rozhodnutí 2012/642/SZBP (je k dispozici veřejnosti zde).

​Za výčet „Opatření o bráce​ná proti Bělorusku zahrnují zejména:

 • Zákaz vývozu zboží dvojího užití
 • Zákaz vývozu zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství a technologií nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti
 • Zákaz vývozu zboží používaného k výrobě nebo zpracování tabákových výrobků
 • Zákaz dovozu nerostných produktů
 • Zákaz dovozu výrobků z chloridu draselného
 • Zákaz vývozu eurobankovek
 • Zákaz dovozu dřevěných výrobků, cementových výrobků, výrobků ze železa a oceli, kaučukových výrobků, 
 • Zákaz vývozu některých strojů a přístrojů kapitoly 84 a 85 celního sazebníku“. 

​Opatř​ení obrácená proti Bělorusku byla od 5. 8. 2023 rozšířena nařízením Rady (EU) 2023/1594, kde dochází k následujícím zákazům vývozu:

 • palných zbraní (nová příloha XVI a příloha I nařízení 258/2012),
 • vyspělé technologie – příloha Va rozšířena o část B, která obsahuje HS kódy, v dosavadní části A se změnil pouze popis jedné položky (měničů frekvencí) – změna a doplněné položky jsou shodné s přílohou VII sankcí proti Rusku, nadále ale zůstává seznam vyspělých technologií, které nesmějí být vyváženo do BY, méně obsáhlý než do RU a neplatí zákaz jejich tranzitu před BY území,
 • zboží pro letectví a kosmonautiku – nová příloha XVII obsahuje i zboží použitelné pro jiné účely než letectví,
 • zákaz technické pomoci související s výše uvedenými druhy zboží.

​Opatření vztahující se na oblasti Ukrajiny, které nejsou pod kontrolou vlády 

Mezi základní op​​​atření zejména patří:

·       Nařízení Rady (EU) č. 2022/263, o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·       Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/266, o omezujících opatřeních v reakci na nezákonné uznání nezávislosti, okupaci či anexi určitých území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, Ruskou federací – aktuální konsolidované znění je k dispozici veřejnosti zde

·      Nařízení Rady (EU) 2022/1903 ze dne 6. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (doposud nezapracovaný text do Nařízení Rady (EU) č. 2022/263) – české znění je k dispozici veřejnosti zde

​Opatření zahrn​​​ují zejména:

 • Zákaz dovozu zboží ze specifikovaných území
 • Zákaz vývozu stanoveného zboží do specifikovaných území. Jedná se o zboží využitelné pro
  • dopravu;
  • telekomunikace;
  • energetiku;
  • vyhledávání, průzkum, těžbu a produkci ropy, zemního plynu a nerostných surovin

​​Dovoz ​vra​​tných obalů

​​Na dovoz vratných obalů (např. palety, KEG sudy), které jsou prokazatelně ve vlastnictví unijního subjektu a vracejí se zpět do EU k dalšímu využití se nevztahují sankční omezení.  
 

Další informace k sankcím naleznete na stránkách  Finančního analytického úřadu a Ministerstva prů myslu a obchodu – Licenční správy.  

  


​ 
Stránka byla publikována dne: 28.11.2023 13:17
Skočit na začátek stránky