CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena 25.9.2015, odpověď po doplnění zaslána 16.10.2015 pod č. j. 66181-5/2015-580000-11

Č. j. 66181-5/2015-580000-11

Dne 6. 10. 2015 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj doplnění žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci poskytnutí informací vztahujících se k návratu žadatelky do pracovního poměru po mateřské dovolené. Tazatelka žádala o sdělení, co se stalo s jejím pracovním místem dle systemizace GŘC. Žadatelce bylo odpovězeno, že pracovní místo bylo zrušeno.

Stránka byla publikována dne: 23.11.2015 14:46
Skočit na začátek stránky