CZ EN Translate
Menu

01-2018

​Žádost o informaci doručena dne 15.02.2018, odpověď odeslána dne 27.02.2018 pod čj. 024657/2018-620000-11

Žadatel požadoval informace:
1. Počet domácích výrobců piva, kteří nahlásili zahájení domácí výroby piva v letech 2016 a 2017.

2. Počet provedených kontrol domácích výrobců piva:

    a. Kteří svoji činnost provozovali bez ohlášení.

    b. Kteří svoji činnost provozovali na základě ohlášení výroby.

3. Počet kontrolami odhalených výroben piva, ať už nahlášených či nikoli, které provozovaly svoji činnost:

    a) V rozsahu odporujícím charakteru domácí výroby piva (výstav větší než 200 litrů/rok avšak bez zjištěného prodeje takto vyrobeného piva.

    b) V rozsahu odporujícím charakteru domácí výroby piva – zjištěným prodejem takto vyrobeného piva.

4. Počet provedených kontrol domácích výrobců piva, kteří vyráběli pivo na základě ohlášení:

    a) Bez závad.

    b) Se zjištěnými závadami v použitém způsobu vedení nebo rozsahu evidence.

    c) Se zjištěnými závadami ve způsobu měření vyrobeného piva.

    d) S jinými závadami.

 Informace  v odst. 2 až 4 za roky 2017 až 2010 v rámci pravomocně ukončených řízení a místní působnosti celního úřadu, není-li uvedeno jinak.

Odpověď:
Povinný subjekt žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona požadované informace sdělil:
K bodu 1) V letech 2016 nahlásilo zahájení domácí výroby piva 11 domácích výrobců piva a v letech 2017 nahlásilo zahájení domácí výroby piva 10 domácích výrobců piva.
K bodu 2) Celním úřadem resp. příslušníky oddělení Daní nebyly v požadovaném období provedeny kontroly domácí výroby piva.
K bodu 3) Negativní.
K bodu 4) Negativní.

Stránka byla publikována dne: 23.08.2019 14:24