CZ EN Translate
Menu

01-2021

​Žádost o informaci doručena dne 09.02.2021, odpověď odeslána dne 18.02.2021 pod čj. 33570/2021-620000-11

Tazatel požadoval informace:    
1. Počet podaných daňových přiznání uplatňujících nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých zdaňovacích obdobích roku 2019 a 2020.

2. U jakého počtu jednotlivých podaných nároků byl nebo je prováděn postup k odstranění pochybností (dále také „POP“) k jednotlivému zdaňovacímu období a s jakým výsledkem?

3. Jaký počet jednotlivých podaných nároků byl nebo je předmětem daňové kontroly (dále také „DK“) ke zdaňovacímu období a s jakým výsledkem?

Odpověď:
Celní úřad žádost posoudil a informace, v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona, sděluje v požadované formě, viz příloha. 033570r21_priloha_tabulka-Statistika DAP.pdf

Stránka byla publikována dne: 22.02.2021 11:06