CZ EN Translate
Menu

07-2018

​Žádost o informaci doručena dne 07.09.2018, odpověď odeslána dne 13.09.2018 pod čj. 120829/2018-620000-11

Žadatel požadoval informace:

1.    znalecký posudek na herní zařízení Golden Horse.

2.    uvedení totožnosti osob, z kterých strany přišlo k pověření nadepsaného orgánu z k provedenému zásahu, a také plný text tohoto pověření, v případě existence předchozí žádosti pak i žádosti o toto pověření.

Odpověď:

ad 1) Celní úřad nemá k dispozici znalecký posudek na herní zařízení Golden Horse, nemůže ho tedy žadateli poskytnout.

ad 2) Rozkaz ke kontrole, který zároveň slouží jako pověření ke kontrole ve smyslu § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydal koordinátor dohledu nad subjekty  pro kontrolní skupinu viz příloha.

Stránka byla publikována dne: 03.06.2020 13:06