CZ EN Translate
Menu

09-2020

Žádost o informaci doručena dne 28.12.2020, odpověď odeslána dne 05.01.2021 pod čj. 317520/2020-620000-11

Žádatel požadoval informace o počtu záchytů živočichů a rostlin dle CITES. Počet záchytů za jednotlivé měsíce za rok 2020 nebo jiný poslední uzavřený rok a počty kusů/druhů/jmen.

Odpověď:
V letech 2020, 2019 a 2018 neeviduje celní úřad žádný záchyt chráněných druhů živočichů a rostlin (živých i mrtvých) uvedených v přílohách Úmluvy CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Záchyty v oblasti CITES jsou doménou především celních úřadů, v jejichž územní působnosti se nacházejí mezinárodní letiště či pošty, zejména tedy Celního úřadu Praha Ruzyně.    

Stránka byla publikována dne: 08.01.2021 13:33