CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena dne 25. 3. 2015, odpověď odeslána dne 18. 5. 2015 pod č. j. 16369-9/2015-640000-11

Fyzická osoba XXXXXX XXXX žádá v souladu  s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací ke své osobě.

 

Odpověď:

Dne 25. března 2015 obdržel Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „celní úřad") jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „ZOSPI"), Vaši žádost o poskytnutí informace.

Ve Vašem podání byly celním úřadem nalezeny nedostatky, proto Vám byla dne 30. března 2015 zaslána Výzva k doplnění a upřesnění žádosti zaevidovaná pod čj.: 16369-3/2015-640000-11.

Jelikož nebylo této výzvě z Vaší strany vyhověno ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, celní úřad dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) ZOSPI Vaši žádost odkládá.

Stránka byla publikována dne: 07.01.2016 13:11
Skočit na začátek stránky