CZ EN Translate
Menu

Poslední aktuální nařízení Rady pro pozastavení všeobecných cel platné od 1. 1. 2013

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1232/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1344/2011 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty, produkty rybolovu a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 350 dne 20. prosince 2012).

Stránka byla publikována dne: 02.01.2013

Skočit na začátek stránky