CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Clo
      • Pozastavení všeobecných cel (suspenze cla) a autonomní celní kvóty

Pozastavení všeobecných cel (suspenze cla) a autonomní celní kvóty

​​​

Dočasné pozastavení všeobecných cel a stanovování autonomních celních kvót (Autonomous tariff suspensions and quotas) je autonomní systém/mechanismus EU umožňující využití snížení celních sazeb nebo stanovení celních kvót uplatňovaných nad rámec mezinárodních závazků v EU. Tento mechanismus umožňuje, na produkty používané pro vlastní výrobu, které nejsou dostupné v EU, společnostem z členských států EU podávat žádosti o autonomní snížení celních sazeb nebo stanovení celních kvót.​​

Informace
Předpisy
Skočit na začátek stránky