NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2017/2466 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 351 dne 30. prosince 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 2. 1. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: