NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2017/2467 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 351 dne 30. prosince 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 2. 1. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: