NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 2019/999 ze dne 13. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (publikováno v Úředním věstníku EU č. L 163/2019).

 

 

 

 

 


 
Stránka byla publikována dne: 28. 6. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: