Od 2. října 2017 je na základě článku 6 celního kodexu Unie možné podávat žádosti o povolení v celní oblasti (týkající se celního řízení), které jsou platné ve více než jednom členském státě Unie pouze elektronicky, a to prostřednictvím Trader Portálu. Veškeré informace, manuály a přístup do Trader Portálu jsou k dispozici na internetových stránkách Celní správy ČR, v sekci CLO/e-Customs/CDS (Trader Portal).


 
Stránka byla publikována dne: 8. 11. 2017
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: