CZ EN Translate
Menu

Druhy povolení AEO

Hospodářskému subjektu splňujícímu kritéria uvedená v článku 38 odst. 2 písm. a celního kodexu Unie může být  kompetentním orgánem, jímž je ustanoven Celní  úřad pro Jihočeský kraj (správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů) uděleno povolení AEO v následujících formách:
A) povolení AEO pro celní zjednodušení (AEOC):
Hospodářský subjekt bude moci využívat výhod ze zjednodušených postupů uvedených v celních předpisech. Přestože postavení AEO bude uznáváno ve všech členských státech EU, bude muset subjekt, který je držitelem povolení AEOC požádat o konkrétní zjednodušený postup v příslušném  členském státě. Nicméně  nebudou při povolování zjednodušeného postupu podle celních předpisů již posuzována kritéria, která byla posouzena při vydání osvědčení AEOC.
B)  povolení AEO pro bezpečnost a zabezpečení (AEOS):
Hospodářský subjekt bude moci využívat výhod při celních kontrolách týkajících se bezpečnosti a zabezpečení při vstupu zboží  na celní území Společenství a  výstupu zboží z celního území Společenství. Postavení AEOS je uznáváno ve všech členských státech EU a držitel tohoto povolení může využívat výhody plynoucí z tohoto postavení AEO v jakémkoliv členském státě EU.

V souladu s čl. 38 odst. 3 lze oba typy povolení držet současně. Nicméně v případě možnosti uděĺení povolení AEOc i AEOS, vydá celní orgán jedno kombinované povolení AEO (čl. 33 nařízení 2015/2447).

C) kombinované povoleneí AEO (AEOF):
Jedná se o kombinaci obou povolení uvedených v písm. A) a B). Povolení je opět platné ve všech  členských státech EU. Část „celní zjednodušení“ bude uznána příslušným členským státem,  ve kterém hospodářský subjekt podá žádost o zjednodušený postup. Část „Bezpečnost a zabezpečení“ bude uznána všemi členskými státy („neomezeně“).

Stránka byla publikována dne: 16.05.2016 9:19
Skočit na začátek stránky