CZ EN Translate
Menu

Základní informace o AEO

​​​​Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (UCC) a které nabylo účinnosti dnem 1. 5. 2016 upravuje mimo jiné v čl. 38 a 39 status oprávněného hospodářského subjektu (AEO). 

Detailní rozpracování je dále upraveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.  

Podávání žádostí o povolení AEO probíhá od 1. 10. 2019 výhradně a pouze elektronicky prostřednictvím Trader Portálu eAEO.

Dne 1. října 2019 skončilo přechodné období stanovené právními předpisy EU a podat žádost o povolení AEO s dotazníkem se sebehodnocením (povinná příloha žádosti AEO) lze pouze elektronicky pomocí Trader Portálu eAEO. Toto harmonizované obchodní rozhraní EU navržené Komisí EU a členskými státy se použije pro výměnu informací o žádostech a rozhodnutích týkajících se povolení AEO. Účelem Trader Portálu eAEO je usnadnit a urychlit výměnu informací týkajících se žádostí, rozhodnutí a dokumentů souvisejících s povolením AEO.

Nebude-li žádost o povolení AEO podána elektronickou formou přes Trader Portál eAEO, nemůže vyvolat zamýšlené účinky pro zahájení řízení o žádosti (právně neúčinná žádost).

Aby byla obchodní veřejnost blíže informována o veškerých aspektech spjatých se statusem AEO, předkládáme touto formou základní informace vztahující se k projektu AEO, který česká celní správa v současné době řeší ve vztahu k národní úrovni a který je součástí strategického plánu e‑Customs zpracovaného Evropskou Komisí. Hlavním záměrem této informace je bližší seznámení se s výše uvedenou problematikou, se způsobem udělování statusu AEO, s výhodami vzniklými zavedením tohoto institutu a rozsahem splnění požadavků a kritérií nutných pro vydání povolení AEO.

 Kontakt

​​Celní úřad pro Jihočeský kraj                                       Seznam kontaktních osob AEO
Kasárenská 6/1473
370 21 České Budějovice
tel. +420 386 714 211
fax: +420 386 410 200
e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz
datová schránka: jz5nz4j​​
Skočit na začátek stránky