Přihlásit

Základní informace o AEO

​​​Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (UCC) a které nabylo účinnosti dnem 1. 5. 2016 upravuje mimo jiné v čl. 38 a 39 status oprávněného hospodářského subjektu (AEO). 
Detailní rozpracování je dále upraveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.  
 
Nařízení Komise detailněji rozpracovává postup při podání žádosti o vydání povolení AEO (při podání žádosti AEO je možné využít také online formulář žádosti AEO).

  Aby byla obchodní veřejnost blíže informována o veškerých aspektech spjatých se statusem AEO, předkládáme touto formou základní informace vztahující se k projektu AEO, který česká celní správa v současné době řeší ve vztahu k národní úrovni a který je součástí strategického plánu e‑Customs zpracovaného Evropskou Komisí. Hlavním záměrem této informace je bližší seznámení se s výše uvedenou problematikou, se způsobem udělování statusu AEO, s výhodami vzniklými zavedením tohoto institutu a rozsahem splnění požadavků a kritérií nutných pro vydání osvědčení AEO.​​

 Kontakt

​​Celní úřad pro Jihočeský kraj                                       Seznam kontaktních osob AEO
Kasárenská 6/1473
370 21 České Budějovice
tel. +420 386 714 211
fax: +420 386 410 200
e-mail: podatelna520000@cs.mfcr.cz
datová schránka: jz5nz4j​​