CZ EN Translate
Menu

Kritéria - charakter činnosti žadatele

Uvádění informací pro účely zpracování samohodnocení v návaznosti na postavení žadatele v tzv. mezinárodním dodavatelském řetězci.
 
Žádající hospodářský subjekt uvede v dotazníku se sebehodnocením pouze informace vztahující se k požadovanému druhu povolení AEO a k charakteru vykonávané  činnosti (např. ukazatel 1.01.5 - Objem nákupu přijatého do celního nebo daňového skladu – tuto informaci uvede pouze skladovatel; a to pro všechny druhy povolení AEO – C, S, F). Druhy postavení hospodářského
subjektu v tzv. mezinárodním dodavatelském řetězci jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu.
 
 
Písmena "CSF" v tabulce znamenají: 
C: AEO povolení– zjednodušené celní postupy 
S: AEO povolení– bezpečnost a zabezpečení
F: AEO povolení– zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení  
 
 Ukazatel  Výrobce  Vývozce  Zasilatel  Skladovatel Celní zástupce Dopravce  Dovozce
 
1.01
   
Objem obchodů
      
1.01.1  Roční obrat (všeobecný) CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
1.01.2  Zisk a ztráta CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
1.01.3  Skladová kapacita CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
1.01.4  Nákup (zahraniční obchod). CSF CSF     CSF
1.01.5  Objem nákupu přijatého do celního nebo daňového skladu CSF   
1.01.6  Zboží použité ve výrobním procesu CSF       
1.01.7  Výsledek výrobního procesu CSF       
1.01.8  Prodej (zahraniční obchod) CSF CSF     
1.01.9  Objem zboží vydaného z celního nebo daňového skladu  CSF    
1.02  Statistika o celních záležitostech        
1.02.1  Celní zařazení  CSF   CSF  CSF
1.02.2  % dovozních cel     CSF  CSF
1.02.3  % DPH     CSF  CSF 
1.02.4  % spotřební daně     CSF  CSF
1.02.5  SZP (cla a vrácení cla)  CSF   CSF  
1.02.6  Preferenční opatření  CSF   CSF  CSF
1.02.7  Antidumpingová cla     CSF  CSF
1.02.8  Zdroj / původ zboží     CSF  
1.02.9  Celní hodnota/hodnota DPH   CSF   CSF  CSF
 
2.01
Dodržování požadavků
               
2.01.1  Celní operace CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
2.01.2  Kontrola dodržování (audity, kontrola před/po odbavení) CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
2.01.3  Žádosti (i předešlé) ke schválení  CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
2.01.4  Dodržování celních požadavků CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
2.02 Zpravodajské informace  CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
2.02.1  Podvody CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
 
3
Účetní a logistický systém společnosti 
           
3.01  Revizní záznam pro daňové a/nebo  CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF celní účely
3.01.1  Úroveň přístupů pro oprávněné osoby CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.02  Účetní systém  CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.02.1  Počítačové prostředí CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.02.2  Celkový účetní systém CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.03  Vnitřní kontrolní systém                
3.03.1  Vnitřní kontrolní postupy  CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.03.2  Vnitřní kontrolní postupy zvláště určené pro výrobu CSF      
3.04  Tok zboží               
3.04.1  Všeobecný  CSF   CSF   CSF    CSF
3.04.2  Příchozí tok zboží  CSF   CSF   CSF    CSF
3.04.3  Skladování  CSF   CSF   CSF    CSF
3.04.4  Výroba   CSF            
3.04.5  Odchozí tok zboží. Dodávka ze skladu a odeslání a přeprava zboží   CSF  CSF    CSF      
3.05  Celní postupy               
3.05.1  Všeobecné CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.05.2  Hospodářské licence pro dovoz a/nebo vývoz CSF CSF CSF CSF CSF CSF CSF
3.06  Postupy na uchování záznamů/archivaci               
3.06.1  Požadavky na záznam a archivaci  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.07  Zabezpečení informací – ochrana počítačových systémů              
3.07.1  Certifikační normy pro zabezpečení počítačového prostředí  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.07.2  Vnitřní kontrolní postupy  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.07.3  Počítačové prostředí  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.07.4  Nouzový plán  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.07.5  Postupy v případě selhání počítačů  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.08  Zabezpečení informací – zabezpečení dokumentace               
3.08.1  Vnitřní kontrolní postupy  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.08.2  Nouzový plán  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.08.3  Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
3.08.4  Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám  CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
 
4
Platební schopnost
               
4.01  Platební neschopnost   CSF   CSF  CSF  CSF  CSF  CSF  CSF
 
5
Požadavky na bezpečnost a zabezpečení               
5.01  Zabezpečení hospodářského subjektu   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.1  Vnitřní audit / vnitřní kontrola  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.2  Vnitřní organizace  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.3  Vnitřní kontrolní systém  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.4  Vnitřní kontrolní postupy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.5  Jiná osvědčení na bezpečnost a zabezpečení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.6  Požadavky na bezpečnost a zabezpečení zboží   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.7  Hodnocení nebezpečí jinými osobami  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.01.8  Jiné stanovené bezpečnostní požadavky   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.02  Vstup a přístup do areálu   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.02.1  Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.02.2  Standardní provozní postupy v případě vniknutí  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03  Fyzické zabezpečení   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF 5.03.1  Vnější hranice areálu  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.2   Brány a vjezdy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.3  Zamykací zařízení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.4  Osvětlení objektu  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.5  Postupy pro přístup ke klíčům  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.6  Opatření vnitřního fyzického zabezpečení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.7  Parkování soukromých vozidel  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.03.8  Údržba vnějších hranic a budov  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04  Nákladové jednotky               
5.04.1  Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04.2  Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04.3  Použití plomb  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04.4  Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04.4  Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo
neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.04.5  Vlastnictví nákladových jednotek  SF   SF  SF  SF  SF  SF   SF
5.04.6  Údržba nákladových jednotek  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.05  Logistické postupy        
5.05.1  Způsoby dopravy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.06  Jiné než daňové požadavky   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.06.1  Jiná hlediska  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07  Příchozí zboží   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.1  Postupy pro kontrolu příchozí zásilky  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.2  Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.3  Dohled nad příjmem zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.4  Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.5  Zapečetění příchozího zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.6  Jednotné značení zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.7  Vážení zboží a opatřování štítky  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.8  Administrativní postupy příjmu zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.07.9  Vnitřní kontrolní postupy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.08  Skladování zboží        
5.08.1  Přiřazení umístění skladu  SF SF SF SF SF SF SF
5.08.2  Vnitřní kontrolní postupy  SF SF SF SF SF SF SF
5.08.3  Oddělené skladování různého zboží  SF SF SF SF SF SF SF
5.08.4  Další opatření bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží  SF SF
SF SF SF SF SF
5.08.5   Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců  SF SF SF SF SF SF SF
5.09 Výroba zboží               
5.09.1  Přiřazení místa SF            
5.09.2  Vnitřní kontrolní postupy  SF            
5.09.3  Další opatření bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží   SF           
5.09.4  Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců  SF          
5.09.5  Balení výrobků  SF SF         
5.09.6  Kontrola jakosti  SF SF         
5.10 Nakládka zboží            
5.10.1  Postupy pro kontrolu odchozí zásilky  SF   SF  SF  SF  SF  SF  
5.10.2  Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jinými osobami   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.10.3 Dohled nad nakládkou zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF 
5.10.4  Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.10.5  Zapečetění odchozího zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  5.10.6  Jednotné značení zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.10.7  Vážení zboží a opatřování štítky  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.10.8  Administrativní postupy nakládky zboží  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.10.9  Vnitřní kontrolní postupy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF

5.11
 
Bezpečnostní požadavky pro zahraniční dodavatele 
 
5.11.1  Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám   SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.11.2  Vnější kontrolní postupy  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.12  Zabezpečení zaměstnanců        
5.12.1  Politika zaměstnanosti  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.12.2  Bezpečnostní kontroly budoucích zaměstnanců  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.12.3  Školení bezpečnosti a zabezpečení  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.12.4  Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
5.13  Vnější služby        
5.13.1  Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro vnější služby  SF   SF  SF  SF  SF  SF  SF
   
Druhy postavení hospodářského subjektu v tzv. mezinárodním dodavatelském
řetězci 
 
Výrobce 
 -  zajišťuje bezpečný a spolehlivý výrobní proces pro své výrobky.
 -  zajišťuje bezpečnou a spolehlivou dodávku svých výrobků zákazníkům.
 
Vývozce   
-  uplatňuje právní výstupní formality v souladu s celními předpisy včetně opatření   obchodní politiky a popřípadě vývozních cel.
-  zajišťuje spolehlivou a bezpečnou dodávku zboží.
 
 Zasilatel 
-  uplatňuje právní dopravní formality v souladu s celními předpisy.
- zajišťuje spolehlivou a bezpečnou dopravu zboží se zvláštním důrazem na zamezení neoprávněnému přístupu a manipulaci s dopravními prostředky a dopravovaným zbožím.
 
Skladovatel 
- zajišťuje, že v době, kdy se zboží nachází v celním skladu, není odvezeno z  obsahu celního dohledu. 
- plní povinnosti, které vyplývají ze skladování zboží, na které se vztahuje režim uskladnění v  celním skladu.
- dodržuje konkrétní podmínky uvedené v oprávnění k celnímu uskladnění.
- poskytuje přiměřenou ochranu skladovací oblasti proti vnějšímu vniknutí.
- poskytuje přiměřenou ochranu proti neoprávněnému přístupu ke zboží, jeho výměně a nebo manipulaci se zbožím.
 
Celní zástupce
- používá nezbytné právní formality v souladu s celními předpisy pro uplatnění celního postupu u zboží. 

Dopravce
 - zajišťuje spolehlivou a bezpečnou dopravu zboží se zvláštním důrazem na zamezení neoprávněnému přístupu a manipulaci s dopravními prostředky a dopravovaným zbožím.
 - poskytuje nezbytnou dopravní dokumentaci.
 - uplatňuje nezbytné právní formality v souladu s celním právem.
 
Dovozce
- uplatňuje nezbytné právní formality v souladu s celními předpisy příslušnými pro dovoz zboží.
- zajišťuje spolehlivý a bezpečný příjem zboží se zvláštním důrazem na zamezení neoprávněnému přístupu ke zboží a manipulaci se zbožím. 
 
 
Stránka byla publikována dne: 03.03.2020 10:55
Skočit na začátek stránky