Seznam držitelů povolení AEO - odkaz na webové stránky Evropské komise:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=cs

 

 

 

Stránka byla publikována dne: 23. 5. 2016 14:55