CZ EN Translate
Menu

Vzájemné uznávání povolení AEO se třetími zeměmi

​​Obecné informace

Evropská unie (EU) uzavřela se třetími zeměmi, které jsou jejími obchodními partnery, dohody o vzájemném uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty (AEO) nebo o uzavření takových dohod jedná. Dohody již byly podepsány s Norskem, Švýcarskem, Andorrou a Japonskem. S dalšími obchodními partnery, jako jsou Spojené státy americké a Čína, podobná jednání probíhají. Očekává se, že jednání budou zahájena rovněž s Kanadou a poté pravděpodobně i s dalšími zeměmi.

Vzájemné uznávání programů pro AEO se třetími zeměmi přinese výhody těm AEO, které investovaly do zabezpečení svých mezinárodních dodavatelských řetězců (AEOS a AEOF). Jejich status se zohlední v jejich prospěch při posuzování rizik týkajících se bezpečnostních hledisek. Mělo by to vést ke snížení četnosti fyzických kontrol a kontrol dokumentů, a to i kontrol prováděných celními úřady třetích zemí, se kterými EU uzavře dohody o vzájemném uznávání.

Vzájemné uznávání programů pro oprávněné hospodářské subjekty se třetími zeměmi.pdf

Informace týkající se vzájemného uznávání - odkaz na webové stránky Evropské Komise: Mutual Recognition (europa.eu)Vzájemné uznávání povolení AEO mezi EU a Japonskem

Vzájemné uznávání osvědčení AEO mezi EU a Japonskem.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/pr_aeo_japan_en.pdf

Vzájemné uznávání osvědčení AEO mezi EU a Japonskem - pracovní překlad.pdf


Vzájemném uznávání programů AEO/ C-TPAT mezi EU a USA


Dne 4. května 2012 Evropská unie (EU) a Spojené státy americké (USA) prostřednictvím rozhodnutí Smíšeného výboru pro celní spolupráci mezi EU a USA (JCCC) uzavřely dohodu o vzájemném uznávání programu celního a obchodního partnerství proti terorismu (C-TPAT) Spojených států (USA) a programu oprávněných hospodářských subjektů (AEO) Evropské unie (EU). Podle rozhodnutí výboru JCCC EU a USA budou při posuzování rizik za účelem provádění prohlídek nebo kontrol příznivě přihlížet k příslušnému členství certifikovaných důvěryhodných obchodníků. Výhodný režim zajištěný vzájemným uznáváním bude mít za následek nižší náklady, jednodušší postupy a větší předvídatelnost pro transatlantické obchodní aktivity.

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU USA–EU PRO CELNÍ SPOLUPRÁCI.pdf

Informační memorandum o rozhodnutí o vzájemném uznávání programů AEO C-TPAT mezi EU a USA.pdf

C-TPAT Mutual Recognition.pdf

Vzájemné uznávání C-TPAT_prezentace překlad.pdf

Nejčastěji kladené dotazy - Rozhodnutí o vzájemném uznávání programů AEO a C-TPAT mezi EU a USA - originál

Nejčastěji kladené dotazy - Rozhodnutí o vzájemném uznávání programů AEO a C-TPAT mezi EU a USA - pracovní překlad

Stránka byla publikována dne: 27.04.2022 10:50
Skočit na začátek stránky