Při zjišťování dovozního cla hraje rozhodující roli sazební zařazení zboží.  Sazební zařazení zboží je číselný kód, který jednoznačně určuje, jaké zboží je dováženo (např. pletené tričko z bavlny, sazební zařazení – 6109 10 00).

Dovozní clo a podmínky k dovozu zboží lze zjistit následujícími postupy:​
 1. Jestliže znáte sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny, sazební zařazení – 6109 10 00).
 2. Neznáte-li sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny).
  • Použijte TARIC – EK a pokuste se zjistit sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny – 6109 10 00). Jakmile ho zjistíte, postupujte podle bodu 1.
  • Nejste-li sami schopni zjistit sazební zařazení zboží:
   • ​a) ​Kontaktujte odesílatele zboží a požádejte ho, aby vám je sdělil. Poté můžete postupovat podle bodu 1.
   • b) Kontaktujte některou z „odborných firem“, která vám za úplatu sazební zařazení zjistí. Poté můžete postupovat podle bodu 1.
   • c) Požádejte Celní správu ČR prostřednictvím aplikace EENVS o konzultaci sazebního zařazení zboží.  Poté můžete postupovat podle bodu 1.

 

Pomůcky pro zjištění cla
TARIC – EK  -  nástroj, který obsahuje dovozní cla a podmínky pro dovoz a vývoz zboží (lze měnit jazyk zobrazení).
TARIC – CZ  - nástroj, který je přizpůsoben českému prostředí (obsahuje kromě celních sazeb a podmínek k dovozu a vývozu zboží navíc sazby DPH, SPD apod.).
E-ČIT – nástroj, ve kterém jsou rozpracovány odkazy na legislativu ČR.​
Stránka byla publikována dne: 21. 3. 2016 7:14