CZ EN Translate
Menu

Jaké bude clo při dovozu zboží?

Při zjišťování dovozního cla hraje rozhodující roli sazební zařazení zboží.  Sazební zařazení zboží je číselný kód, který jednoznačně určuje, jaké zboží je dováženo (např. pletené tričko z bavlny, sazební zařazení – 6109 10 00).

Dovozní clo a podmínky k dovozu zboží lze zjistit následujícími postupy:​
 1. Jestliže znáte sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny, sazební zařazení – 6109 10 00).
 2. Neznáte-li sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny).
  • Použijte TARIC – EK a pokuste se zjistit sazební zařazení dováženého zboží (např. pletené tričko z bavlny – 6109 10 00). Jakmile ho zjistíte, postupujte podle bodu 1.
  • Nejste-li sami schopni zjistit sazební zařazení zboží:
   • ​a) ​Kontaktujte odesílatele zboží a požádejte ho, aby vám je sdělil. Poté můžete postupovat podle bodu 1.
   • b) Kontaktujte některou z „odborných firem“, která vám za úplatu sazební zařazení zjistí. Poté můžete postupovat podle bodu 1.
   • c) Požádejte Celní správu ČR prostřednictvím aplikace EENVS o konzultaci sazebního zařazení zboží.  Poté můžete postupovat podle bodu 1.

 

Pomůcky pro zjištění cla
TARIC – EK  -  nástroj, který obsahuje dovozní cla a podmínky pro dovoz a vývoz zboží (lze měnit jazyk zobrazení).
TARIC – CZ  - nástroj, který je přizpůsoben českému prostředí (obsahuje kromě celních sazeb a podmínek k dovozu a vývozu zboží navíc sazby DPH, SPD apod.).
E-ČIT – nástroj, ve kterém jsou rozpracovány odkazy na legislativu ČR.​
Stránka byla publikována dne: 21.03.2016 7:14
Skočit na začátek stránky