CZ EN Translate
Menu

Elektronický český integrovaný tarif

​Vážení uživatelé e-ČITu,

od roku 2015 přešla Celní správa ČR pouze na on-line verzi Českého integrovaného tarifu, tzv. e-ČIT, který je součástí aplikace TARIC CZ. E-ČIT je nutno považovat za pracovní pomůcku usnadňující orientaci v integrovaném tarifu EU a ČR a není právně závazný.

Aplikace TARIC CZ
Uživatelská příručka k aplikaci e-ČIT

Aplikace e-ČIT je výpis z databáze TARIC CZ (integrovaný tarif společenství TARIC rozšířený o národní legislativu – daně a obchodně politická opatření dle národní legislativy). V aplikaci e-ČIT naleznete všechny informace z TARIC CZ bez ohledu na zemi původu/určení ke dni, který si zvolíte v úvodní obrazovce aplikace TARIC CZ.

Aplikace e-ČIT zobrazuje všechny TARIC kódy s jejich popisy a měrnými jednotkami v rámci celé kapitoly celního sazebníku. Dále aplikace zobrazuje celní sazbu pro třetí země (celní sazba z celního sazebníku), sazby spotřební daně a daně z přidané hodnoty, informace o kvótách, antidumpingových a vyrovnávacích clech, zákazech a omezeních pro dovoz a vývoz (pokud existují).

Výpis z aplikace e-ČIT je možné exportovat do formátu pdf.

S náměty, připomínkami či dotazy se můžete obrátit na telefonní linky 261 332 398 a 261 332 399 (informační linky pro problematiku TARICu).
Skočit na začátek stránky