CZ EN Translate
Menu

Evidence vybraných výrobků dle zákona o spotřebních daních

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do stávajícího zákona o spotřebních daních vložena nová povinnost správce daně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup strukturu evidence dle § 37 až § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění. Současně byla uložena povinnost zveřejnit stejným způsobem formát evidence v případě, že je vedena daňovým subjektem elektronicky. Struktura evidence ve formátu xls. je zveřejněna na webových stránkách Celní správy ČR zde. Evidenci lze vést elektronicky i v jiné podobě a formátu za předpokladu, že daňový subjekt bude schopen, prostřednictvím jím užívaného systému (např. vnitropodnikový software), bezodkladně vyhotovit požadovaný výstup, se shodnými údaji a obsahem v elektronické podobě (ve formátech xls, xlsx, ods). Tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, je subjekt povinen uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.


Stránka byla publikována dne: 12.02.2015

Skočit na začátek stránky