Termín konání dražby movitých věcí:
21. března 2019 v době od 10.00 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro, budova Čechofracht, a.s.) na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
21. března 2019 v době od 9.30 hodin


Dražebník:
Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1

Předmět dražby:
AUDI A4 Avant, osobní automobil kombi,

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Prohlídka movité věci se bude konat dne 14. března 2019 v areálu smluvního partnera Celní správy – parkoviště Odtahové služby Říha s.r.o. na adrese Krokova 587/23, 460 07 Liberec. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 485 218 213 nebo e-mailu: j.matousova@cs.mfcr.cz – kontaktní osoba paní Bc. Jaroslava Matoušová. Zájemci o prohlídku předmětu dražby jsou povinni se dopředu nahlásit na výše uvedeném telefonu či e-mailu.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro hlavní město Prahu

Stránka byla publikována dne: 20. 2. 2019 11:12