Termín konání dražby movitých věcí:
21. 3. 2019 v 10:15 hod


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Plzeňský kraj,  ul. Ant. Uxy 11, 30388 Plzeň 1, dražební místnost, velká zasedací místnost, 1. patro

Zápis účastníků dražby movitých věcí:
zápis dražitelů se uskuteční ve stejné místnosti od 10:00 hod do zahájení dražby


Dražebník:
Celní úřad pro Plzeňský kraj, ul. Ant. Uxy 11, 30388 Plzeň 1, IČ:71214011

Předmět dražby:
Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 687855 Lštění nad Zubřinou, zapsaná na listu vlastnictví: 45

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    490/2                   802                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    523/9                 1180                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    533/47                 611                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    554/3                 3012                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    566/12                722                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    566/13                603                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    566/21              3709                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    566/22              3506                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 687863 Malonice nad Zubřinou, zapsaná na listu vlastnictví: 149

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

      404/6              4531           lesní pozemek                                            pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 716391 Osvračín, zapsaná na listu vlastnictví: 821

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    495/44             1438                        lesní pozemek                                    pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1862                             2288                      lesní pozemek                        pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 772551 Úboč, zapsaná na listu vlastnictví: 86

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    755/12             8697                        lesní pozemek                                    pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 705543 Nová Ves u Kdyně, zapsaná na listu vlastnictví: 2150

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    1986              4809                  lesní pozemek                                            pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih, katastrální území – 605735 Blovice, zapsaná na listu vlastnictví: 2640

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    924/12               7124              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1016                 6215                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1088/14              127                        orná půda                                    zemědělský půdní

                                                                                                                            fond

    1485/2                252                        ostatní plocha           ostatní komunikace  

 

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 738255 Radonice u Milavčí, zapsaná na listu vlastnictví: 590

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    959/6                 1345                     lesní pozemek                                   pozemek určený k plnění funkcí lesa

    978/9                 1327                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    978/20               2477               lesní pozemek                                          pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1055/5               4512                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1055/14             7878                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1055/26             1867                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1058/4               3070              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1058/8               3566                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1058/11             1724                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1058/12             4865               lesní pozemek                                          pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1058/21             1950                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/18             1418                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/29             2423              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/33             3068              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/37             2813                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/45             5566                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/53             1727              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/58             1779                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/66               212                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1115/73             1078              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1146/1                 407              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1269/2                 377                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1269/13                 82              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    1494/1                3283        lesní pozemek                                               pozemek určený k plnění funkcí lesa

Nemovitá věc, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, katastrální území – 736694 Puclice, zapsaná na listu vlastnictví: 310

Pozemky

    Parcela        Výměra (m2)   Druh pozemku                        Způsob využití                        Způsob ochrany

    315/2               2231                        lesní pozemek                                    pozemek určený k plnění funkcí lesa

    333                   2125                      lesní pozemek                                    pozemek určený k plnění funkcí lesa

    377                    2107                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    390                    2355               lesní pozemek                                          pozemek určený k plnění funkcí lesa

    660                    2558                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    680                    1995                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    692                    4939                       lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    693                    5127              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    711                   4812                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    731                   3819                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    733/4                1442              lesní pozemek                                            pozemek určený k plnění funkcí lesa

    733/10              7769                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    733/18                275                        lesní pozemek                                  pozemek určený k plnění funkcí lesa

    933/4                 3253              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

    934                    1241              lesní pozemek                                           pozemek určený k plnění funkcí lesa

 

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídka nemovitých věcí nebude správcem daně zajištěna.

V pracovních dnech je možné nahlédnout do znaleckého posudku č. 015/18 na těchto pracovištích: Plzeň, Radobyčická 25 (telefon 607 006 650 p. Marval), Draženov 122 (telefon 703 590 660 p. Fencl)


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Na úřední desce CÚ pro Plzeňský kraj

Stránka byla publikována dne: 8. 1. 2019 13:47