Termín konání dražby movitých věcí:
22. listopadu 2018 v 10:00 hod.


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6, zasedací místnost (místnost č. 214) – první patro


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
v den konání dražby ve stejné místnosti od 9.00 hod. do 9.45 hod.


Dražebník:
Celní úřad pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6


Předmět dražby:
Soubor nemovitých věcí – lesní pozemek v katastrálním území Líšný (685135), obec Líšný (563676), Liberecký kraj, okres: Jablonec nad Nisou (CZ0522), list vlastnictví číslo 344. Pozemek na parcele číslo: 510/2 o výměře 11167 m2, druh pozemku – lesní pozemek


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Všechny dražené nemovitosti jsou volně přístupné, a proto jejich případná prohlídka bude probíhat individuálně bez přítomnosti dražitele. Pro případné dotazy je možné kontaktovat celní úřad písemně, na adrese celního úřadu, e-mailem r.helebrantova@cs.mfcr.cz nebo telefonicky na čísle +420 485 218 245.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
 na úřední desce celního úřadu.

Stránka byla publikována dne: 17. 9. 2018 13:31