Termín konání dražby movitých věcí:
30. 09. 2019 v 08.30 hodin.


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Odbor 4 Správy příjmů a vymáhání, Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina, 2. p. dražební místnost č. 69.


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
30. 09. 2019 od 08.15 do zahájení dražby.


Dražebník:
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Koliště 17, PSČ 602 00 Brno


Předmět dražby:
Pozemek - orná půda. Pozemek je ve skutečnosti využíván jako zahrada za stávající zástavbou rodinných domů, územním plánem je veden mimo zastavitelné území obce jako plocha pro zemědělství a není určen k zastavění. Na pozemku se nachází 5 ks ovocných stromů.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Z věcné povahy předmětu dražby (volně přístupný pozemek) plyne jeho volná přístupnost k němu. Z tohoto důvodu bude CÚ JMK prohlídku organizovat pouze v případě zájmu ze strany účastníků dražby. V případě dotazů a prohlídky týkajících se předmětu dražby zájemci mohou kontaktovat telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu pracovníka CÚ JMK, Petr Jaskmanicki, (: 548139354/352, *: p.jaskmanicki@cs.mfcr.cz, (v případě prohlídky v termínu do 20. 09. 2019). Znalecký posudek k ocenění předmětu dražby je k dispozici v sídle CÚ JMK, odbor 4 Správy příjmů a vymáhání, Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina (evidován pod sp. zn./č. j.: 223546/2019-530000-42 ze dne 12. 06. 2019).


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro Jihomoravský kraj

Stránka byla publikována dne: 13. 8. 2019 10:29