CZ EN Translate
Menu

Podání žádosti o vydání Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „SSZ“) (ŽS dle zákona č. 106/1999 Sb.)

 
Pojmenování (název) Podání žádosti o vydání Stanoviska k sazebnímu zařazení zboží (dále jen „SSZ")
Základní informace k životní situaci SSZ je určeno k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat sazební zařazení do kódu společného celního sazebníku od kompetentního celního orgánu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O vydání SSZ může podat jakákoliv fyzická či právnická osoba.  
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

SSZ jsou vydávána na základě žádosti podané právnickými nebo fyzickými osobami, podle článku 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pro účely sazebního zařazení zboží do kombinované nomenklatury (dále jen „KN") a odpovědí na obecné dotazy z oblasti sazebního zařazení zboží a KN.

Žádost o vydání SSZ lze učinit prostřednictvím elektronického formuláře aplikace Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (dále jen „EENVS").

Všechny výstupy jsou žadateli o SSZ zasílány ve formě sdělení, případně na stanovených formulářích orgánů celní správy.

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/tis.aspx

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním elektronického formuláře aplikace EENVS lze podávat žádosti o vydání SSZ.
Na které instituci životní situaci řešit Celní orgán.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit S příslušným referentem celního orgánu – z oddělení 20 a 21 jednotlivých celních úřadů nebo referátu Celní nomenklatury odboru 21 Generálního ředitelství cel.
Jaké doklady je nutné mít s sebou Při řešení životní situace nejsou bezprostředně nutné žádné doklady. V žádosti o vydání SSZ je nutné uvést veškeré rozhodné údaje pro sazební zařazení zboží.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání SSZ lze učinit prostřednictvím formuláře EENVS.

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/Stranky/eenvs.aspx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit SSZ se žadateli poskytují zdarma.
Jaké jsou lhůty Zákonné lhůty nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění;

  • Čl. 14

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987, o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění;

Prováděcí nařízení Komise o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností SSZ nestanovuje povinnosti.
Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor 21 GŘC
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 6.10.2020
Popis byl naposledy aktualizován 6.10.2020
Datum konce platnosti popisu "Nestanoveno"
Autor Mgr. Lucie Truncová
Elektronická služba, kterou lze využít
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stránka byla publikována dne: 07.10.2020 6:23
Skočit na začátek stránky