CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. 

Ná​​zev 

Celní úřad pro Jihočeský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „CÚ pro JČK“) se sídlem v Českých Budějovicích je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro JČK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Tábor,  Jindřichův Hradec).
Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s působností na celém území České republiky) CÚ pro JČK:

1. vydává, pozastavuje, mění nebo zrušuje:

- povolení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

- osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,

2. kontroluje, zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo schválený hospodářský subjekt splňovat, trvají i po vydání povolení nebo osvědčení,

3. rozhoduje o povolení zprostit povinnosti poskytnout jistotu a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto povolení,

4. rozhoduje o povolení ručitele, povolení uživatele souborné jistoty a povolení uživatele souborné jistoty se sníženou částkou jistoty, a o pozastavení, změně nebo zrušení tohoto povolení.​ 

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník. ​


 3.

Organizační struktura 

    Organizační uspořádání Celního úřadu pro Jihočeský kraj

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice
Telefonní ústředna: tel.: 386 714 211
                                   fax: 386 714 200
Datová schránka: jz5nz4j 
e-podatelna: podatelna520000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

  3754-17720231/0710          pokuty ve správním řízení
  7771-17720231/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo      
                                                  a daně z dovozu, správní poplatky
  6015-17720231/0710          depozitní účet – celní jistoty    780-17720231/0710         SPD z vína a meziproduktů
    799-17720231/0710         SPD z minerálních olejů
  4765-17720231/0710         SPD z tabákových výrobků
  4773-17720231/0710         SPD z piva
  4781-17720231/0710         SPD z lihu
14760-17720231/0710         SPD – příjmy z tabákových nálepek    609-17720231/0710          Daň z elektřiny
    617-17720231/0710          Daň ze zemního plynu a některých  dalších plynů
    625-17720231/7010          Daň z pevných paliv
  2719-17720231/0710          Biopaliva
​​                
                      
                     

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Ro​zpočet na rok 2022 - 2024

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020 ​​

Rozpočet na rok 2019​​

Rozpočet na rok 2018​​

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok ​2016​​

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014​​

Rozpočet na rok 2013    ​​

​​Rozpočet na rok 2012​​

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

 

 

 9.

Žádost o informace 

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

Formulář pro podání informace​

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace - celní oblast 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

​ Výroční zprávy

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Jihočeský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro JČK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Tábor, Jindřichův Hradec).  ​

Skočit na začátek stránky