CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. 

Ná​​zev 

Celní úřad pro Jihočeský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „CÚ pro JČK“) se sídlem v Českých Budějovicích je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro JČK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Tábor,  Jindřichův Hradec).
Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro JČK vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťová​ní a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

 Schéma Celního úřadu pro Jihočeský kraj.pdf

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Kasárenská 6, 370 21 České Budějovice
Telefonní ústředna: tel.: 386 714 211
                                   fax: 386 714 200
Datová schránka: jz5nz4j 
e-podatelna: podatelna520000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

  3754-17720231/0710          pokuty ve správním řízení
  7771-17720231/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo      
                                                  a daně z dovozu, správní poplatky
  6015-17720231/0710          depozitní účet – celní jistoty    780-17720231/0710         SPD z vína a meziproduktů
    799-17720231/0710         SPD z minerálních olejů
  4765-17720231/0710         SPD z tabákových výrobků
  4773-17720231/0710         SPD z piva
  4781-17720231/0710         SPD z lihu
14760-17720231/0710         SPD – příjmy z tabákových nálepek    609-17720231/0710          Daň z elektřiny
    617-17720231/0710          Daň ze zemního plynu a některých  dalších plynů
    625-17720231/7010          Daň z pevných paliv
  2719-17720231/0710          Biopaliva
​​                
                      
                     

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020 

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok  2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013    
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2010

 

 

 9.

Žádost o informace 

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

Formulář pro podání informace​

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace - celní oblast 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Archiv Výroční zpráva 2010 , Výroční zpráva 2011 
 Výroční zprávy

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Jihočeský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro JČK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Tábor, Jindřichův Hradec).  ​

Skočit na začátek stránky