CZ EN Translate
Menu

Svobodná pásma

 

Svobodné pásmo, je část území České republiky, definované v § 69 zák. č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, které bylo opatřením obecné povahy Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, příslušného podle § 9 zák. č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášeno za svobodné pásmo. Pro zboží, které bylo umístěno do svobodného pásma, se aplikují ustanovení čl. 243 - 249 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

 

Legislativní úprava oblasti svobodných pásem:

Předpisy Unie:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie; oddíl 3, čl. 243 – 249; vymezuje způsoby zacházení se zbožím umístěním ve svobodném pásmu a jeho celní status;

Národní úprava:

Zák. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů; definuje způsob prohlášení území za svobodné pásmo a působnost správce cla nad svobodným pásmem včetně jeho pravomoci schvalovat umisťování staveb ve svobodném pásmu;

Zák. č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů; určuje věcnou působnost celního úřadu příslušného rozhodnout o prohlášení části území za svobodné pásmo a věcnou působnost celních úřadů k provádění celního dohledu nad provozem svobodných pásem.

 

Případné bližší informace týkající se svobodných pásem umístěných na území České republiky, lze vyžádat:

na telefonním čísle 261 33 2216 nebo emailové adrese vesecky@cs.mfcr.cz.

 

Seznam svobodných pásem povolených v České republice – platné k 1.6.2020)   

Skočit na začátek stránky