Přihlásit

Přeshraniční autentizace a autorizace

​​Uniform User Management and Digital Signatures - UUM&DS (Jednotná správa uživatelů a digitálních podpisů)

Celní správa České republiky participuje od roku 2013 na vývoji a implementaci systému přeshraničního přístupu ekonomických operátorů a jejich zástupců do centrální části Evropského Informačního Systému (EIS) a to v rámci projektu „Uniform User Management and Digital Signatures“ (dále jen „UUM&DS“). Cílem projektu UUM&DS bylo od začátku vytvořit přímý přístup pro obchodníky a jejich zástupce do centrální části Evropského Informačního systému EIS, prostřednictvím registrace provedené v národních systémech (odbourání 28 komunikačních rozhraní) a zároveň umožnit vstup do národních systémů členských států. V první fázi projektu, která byla ukončena nasazením na produkční prostředí k 02.10.2017, bylo cílem umožnit komunikaci formou U2S (User-To-System) a dále umožnit plnou operativní schopnost UUM&DS projektu pro celní oblast EU s možností budoucího rozšíření na DPH a spotřební daně, popřípadě další oblasti na úrovni EU, přičemž prvním systémem byl EU Trader Portal Customs Decisions. Od 01.10.2019 pak byla nasazena další část, která je propojena s autentizačním systémem UUM&DS a tou bylo spuštění EU Customs Trader Portálu, který má v sobě podřízené portály pro eBTI (Specific Trader Portal eBTI - STP eBTI) a eAEO (Specific Trader Portal eAEO - STP eAEO). V dalších fázích projektu s termínem nasazení na produkční prostředí v roce 2020 až 2023 se předpokládá umožnění komunikace formou S2S (System-To-System) a použití digitálních certifikátů pro podepisování, šifrování, atd. UUM&DS se tak stane komponentou a nástrojem, kterou budou využívat všechny celní systémy, pro které bude nutný přístup do centrální EU části. Tato komponenta je plně implementována do centra národní celní aplikace ASEO a do klienta ASEO – národní povolení, v rámci kterého se pro autentizační a autorizační část v současné době používají elektronické podpisy pro podepisování jednotlivých uživatelů, správa jejich rolí a také zastupování, přičemž se do budoucna uvažuje v rámci autentizace o napojení na NIA.

 

Důležité odkazy:

1. Manuál pro podporu asistenčních služeb SD u systému UUMDS a EU Trader Portálu, verze 1.0 (CZ)

2. Správa přístupu prostřednictvím systému UUMDS - Váš pas do aplikací EU, verze 0.20 (CZ)

3. ​Správa přístupu prostřednictvím systému UUMDS - Váš pas do aplikací EU, verze 0.20 (EN)

 

Business Profily pro systémy eAEO, eBTI a CDS:

1. Business Profily pro přístup do EU Customs Trader Portálu a EU Trader Portálu Customs Decisions, verze 2.0 (CZ)

 

Kompatibilita internetových prohlížečů:

 

Z důvodů IT změn u projektů vyvíjených dle Multi-ročního strategického plánu unie (dále jen „MASP“) a Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11.dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu a Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie, došlo a dochází na úrovni Unie k migraci na novou EU eUI Platformu, která je založena na selekci podporovaných internetových prohlížečů s výjimkou Internet Exploreru, u něhož byla ukončena podpora v první fázi u EU Customs Trader Portálu (EU CTP), který v současné době implementuje právě Specific Trader Portal eBTI (STP eBTI) a Specific Trader Portal eAEO (STP eAEO) a které byly do produkčního prostředí nasazeny dne 01/10/2019. Pro EU Trader Portál Customs Decisions (EU TP CDMS) se očekává ukončení této podpory k polovině roku 2020. Z těchto důvodů je nutné dočasné použití dvou různých komponent dle níže uvedených systémů:

Podepisovací komponenta pro:

a) EU TP CDMS

b) Web klient e-Dovoz

c) Web klient NCTS/ECS

d) Web klient ORO

c) SASP Webová aplikace

d) EMCS Deklarantský modul

1. ActiveXSigner.msi

Kompatibilní internetový prohlížeč pro EU TP CDMS a WebKlinety - Internet Explorer 6 a vyšší

 

Podepisovací komponenta pro:

a) EU CTP - STP eAEO

b) EU CTP - STP eBTI

1. XmlSigner_Setup.msi (XmlSigner Solitea, 2019.11.15)

2. Zprovoznění nové podepisovací komponenty pro EU CTP - důležité upozornění

Kompatibilní internetový prohlížeč pro EU CTP - Mozilla Firefox 61.0. a vyšší, Chrome 68.0. a vyšší, EDGE 38 a vyšší

 

Kontaktní informace na Národní Service Desk (NSD) pro EU CTP a EU TP CDMS:

1. ECR Helpdesk - Czech Customs Administration, Contact Information (EN)

 

Link na webové portály Evropské Unie:

1. EU Trader Portal Customs Decisions

2. EU CTP - STP eBTI

3. EU CTP - STP eAEO