CZ EN Translate
Menu

ECS - eVývoz

​​​ECS (Export Control System) je společný projekt EU pro režim vývoz. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU).

Další obecné informace najdete zde.

 Přechod z ECS na AES

​​V souladu v nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a jeho prováděcími předpisy bude systém ECS (Export Control System) upgradován na systém AES (Automated Export System). Tento plánovaný upgrade bude mít zásadní význam pro komunikaci s deklarantskou veřejností a uskuteční se ve lhůtách stanovených prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.
 
S ohledem na zásadní dopad změn do současného systému, Celní správa ČR stanovila následující milníky pro přechod ze systému ECS do systému AES

  • 22. 10. 2021 – Vydání technické specifikace pro výrobce deklarantských software
  • 01. 11. 2021 – Spuštění technické podpory pro výrobce deklarantských software
  • 01. 10. 2022 – Spuštění testovacího prostředí pro výrobce deklarantských software
  • 03. 04. 2023 – Spuštění systému AES do provozu
Poslední aktualizace: 15. 8. 2022​

 Vzory žádostí

 
       Aktuální verze podmínek elektronické komunikace s celními úřady

VYPLNĚNOU ŽÁDOST PŘEDEJTE NA VAŠEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM CELNÍM ÚŘADU​​​​
Skočit na začátek stránky