CZ EN Translate
Menu

ECS - eVývoz

​​​ECS (Export Control System) je společný projekt EU pro režim vývoz. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU).

Další obecné informace najdete zde.

 Přechod z ECS na AES

​​V souladu v nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a jeho prováděcími předpisy bude systém ECS (Export Control System) upgradován na systém AES (Automated Export System). Tento plánovaný upgrade bude mít zásadní význam pro komunikaci s deklarantskou veřejností a uskuteční se ve lhůtách stanovených prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.
 
S ohledem na zásadní dopad změn do současného systému, Celní správa ČR upravila následující milníky pro přechod ze systému ECS do systému AES (původní termín spuštění 3. 4. 2023 se odkládá na 2. 10. 2023)

  • 22. 10. 2021 – Vydání technické specifikace pro výrobce deklarantských software
  • 01. 11. 2021 – Spuštění technické podpory pro výrobce deklarantských software
  • 02. 01. 2023 – Spuštění testovacího prostředí pro výrobce deklarantských software
  • 02. 10​. 2023 – Spuštění systému AES do provozu
Poslední aktualizace: 27. 10. 2022​

 Vzory žádostí

 
       Aktuální verze podmínek elektronické komunikace s celními úřady

VYPLNĚNOU ŽÁDOST PŘEDEJTE NA VAŠEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM CELNÍM ÚŘADU​​​​
Skočit na začátek stránky