CZ EN Translate
Menu

Nepreferenční původ zboží

​Nepreferenční původ zboží se zabývá otázkou, ze které země zboží pochází, a to podle nepreferenčních pravidel původu. Ta jsou v současné době autonomní (jednostrannou) záležitostí příslušných zemí, tzn. nejsou podložena žádnou smlouvou nebo dohodou, ale jsou stanovena národními předpisy. Na základě nepreferenčního původu zboží nelze při dovozu do EU uplatňovat preferenční sazební opatření, nicméně jeho význam je převážně při uplatňování různých zákazů a omezení, antidumpingových cel, apod. používaných při dovozu zboží do EU.
  
  
Popis
  
CK-22-26-cz-07.pdfCK-22-26-cz-07
Články 22 až 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství
54 KB
PCK-35-65-cz-09.pdfPCK-35-65-cz-09
Články 35 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
131 KB
PCK-pril-09-cz-08.pdfPCK-pril-09-cz-08
Příloha 9: Úvodní poznámky k seznamu zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech
80 KB
PCK-pril-10-cz-08.pdfPCK-pril-10-cz-08
Příloha 10: Seznam zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech - Textilie a textilní výrobky třídy XI
90 KB
PCK-pril-11-cz-08.pdfPCK-pril-11-cz-08
Příloha 11: Seznam zpracování nebo opracování, která udělují nebo neudělují výrobkům status původu, pokud jsou prováděna na nepůvodních materiálech - Zboží jiné než textilie a textilní výrobky třídy XI
88 KB
PCK-pril-12-cz-08.pdfPCK-pril-12-cz-08
Příloha 12: Osvědčení o původu zboží – pro vývoz zboží z EU
115 KB
PCK-pril-13-cz-08.pdfPCK-pril-13-cz-08
Příloha 13: Osvědčení o původu zboží - pro dovoz některých zemědělských produktů do EU
64 KB
Typy důkazů původu používané u nepreferenčního původu zboží
Skočit na začátek stránky