Přihlásit

Prohlášení dodavatele

​​Vnitrounijní prokazování původu zboží prostřednictvím prohlášení dodavatele

S ohledem na obchodní aktivity zemí EU je nutné, aby původ zboží v případě pohybu zboží po jednotlivých zemích EU byl prokázán. Tzn. aby případný vývozce, který zboží zakoupil od dodavatele (může být výrobcem, ale také jen obchodníkem), mohl při vývozu zboží z EU do smluvní země pro takové zboží vystavit důkaz původu. Původ zboží se v tomto případě prokazuje dodavatelským prohlášením, které se vydává na faktuře nebo jiném obchodním dokladu.

 

Změny v prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 od 01. 05. 2016

Prokazování a ověřování preferenčního původu zboží v rámci vnitrounijního obchodu je nově upravené v čl. 61 – 66 implementovaného aktu (PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/2447 - dále jen IA). S použitím IA skončí platnost nařízení Rady (ES) č. 1207/2001, které tuto problematiku doposud upravovalo.

Vlastní znění prohlášení dodavatele se statusem preferenčního původu zboží zůstává zachováno (příloha č. 22-15 a 22-16 IA).

Prohlášení dodavatele bez statusu preferenčního původu zboží zaznamenalo ve vlastním znění změny (příloha č. 22-17 a 22-18 IA).

Prodlužuje se platnost dlouhodobého prohlášení dodavatele z jednoho roku „…až na dva roky ode dne, kdy bylo vystaveno." (čl. 62 odst. 1 IA).

Platnost zpětně vystaveného dlouhodobého prohlášení dodavatele je ponechána až na jeden rok, avšak „…přede dnem, kdy bylo vystaveno." Období platnosti končí dnem, kdy bylo dlouhodobé prohlášení dodavatele vystaveno. (čl. 62 odst. 2 IA).

Vstupem v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/989 dne 14. června 2017 došlo ke změně čl. 62 IA, který pro dlouhodobé prohlášení dodavatele nově stanovuje podmínky, že:

  • den začátku období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum zahájení) nesmí předcházet datu jeho vydání o více než dvanáct měsíců a nesmí přesahovat datum jeho vydání o více než šest měsíců
  • den konce období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum ukončení) nesmí přesahovat datum zahájení jeho platnosti o více než 24 měsíců.

Adekvátně k čl. 62 IA došlo ke změně některých poznámek pod čarou u Přílohy 22-16 a 22-18 IA.

Prohlášení dodavatele vystavená před novelou čl. 62 IA jsou nadále platná.

Způsob a forma vydání a ověření osvědčení údajů INF 4, kterým se ověřuje správnost prohlášení dodavatele, se nemění. Pouze lhůty pro vydání a ověření osvědčení údajů INF 4, se nově stanovují ve dnech (čl. 64 odst. 3, čl. 66 odst. 1 a 5 IA):

  • celní orgány vydají dodavateli INF 4 do 90 dnů od obdržení jeho žádosti,
  • vývozce předloží celním orgánům INF 4 do 120 dnů od jejich žádosti a
  •  v rámci celní spolupráce ověření INF 4 proběhne do 150 dnů ode dne žádosti o ověření

Prohlášení dodavatele vystavená dle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 před 1. 5. 2016 jsou nadále platná pro období, na která jsou vystavena.