CZ EN Translate
Menu

Prohlášení dodavatele

​​Vnitrounijní prokazování původu zboží prostřednictvím prohlášení dodavatele

S ohledem na obchodní aktivity zemí EU je nutné, aby původ zboží v případě pohybu zboží po jednotlivých zemích EU byl prokázán. Tzn. aby případný vývozce, který zboží zakoupil od dodavatele (může být výrobcem, ale také jen obchodníkem), mohl při vývozu zboží z EU do smluvní země pro takové zboží vystavit důkaz původu. Původ zboží se v tomto případě prokazuje dodavatelským prohlášením, které se vydává na faktuře nebo jiném obchodním dokladu.

 

Změny v prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 od 01. 05. 2016

Prokazování a ověřování preferenčního původu zboží v rámci vnitrounijního obchodu je nově upravené v čl. 61 – 66 implementovaného aktu (PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/2447 - dále jen IA). S použitím IA skončí platnost nařízení Rady (ES) č. 1207/2001, které tuto problematiku doposud upravovalo.

Vlastní znění prohlášení dodavatele se statusem preferenčního původu zboží zůstává zachováno (příloha č. 22-15 a 22-16 IA).

Prohlášení dodavatele bez statusu preferenčního původu zboží zaznamenalo ve vlastním znění změny (příloha č. 22-17 a 22-18 IA).

Vstupem v platnost prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/989 dne 14. června 2017 došlo ke změně čl. 62 IA, který pro dlouhodobé prohlášení dodavatele nově stanovuje podmínky, že:

  • den začátku období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum zahájení) nesmí předcházet datu jeho vydání o více než dvanáct měsíců a nesmí přesahovat datum jeho vydání o více než šest měsíců
  • den konce období platnosti dlouhodobého prohlášení dodavatele (datum ukončení) nesmí přesahovat datum zahájení jeho platnosti o více než 24 měsíců.

Adekvátně k čl. 62 IA došlo ke změně některých poznámek pod čarou u Přílohy 22-16 a 22-18 IA.

Prohlášení dodavatele vystavená před novelou čl. 62 IA jsou nadále platná. 

Způsob a forma vydání a ověření osvědčení údajů INF 4, kterým se ověřuje správnost prohlášení dodavatele, se nemění. Pouze lhůty pro vydání a ověření osvědčení údajů INF 4, se nově stanovují ve dnech (čl. 64 odst. 3, čl. 66 odst. 1 a 5 IA):

  • celní orgány vydají dodavateli INF 4 do 90 dnů od obdržení jeho žádosti,
  • vývozce předloží celním orgánům INF 4 do 120 dnů od jejich žádosti a
  •  v rámci celní spolupráce ověření INF 4 proběhne do 150 dnů ode dne žádosti o ověření

Prohlášení dodavatele vystavená dle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 před 1. 5. 2016 jsou nadále platná pro období, na která jsou vystavena.

 

Podepisování prohlášení dodavatele

Čl. 63 odst. 3 IA stanovuje, že prohlášení dodavatele musí být vlastnoručně podepsáno. V případě vystavování prohlášení dodavatele elektronicky, může být elektronicky ověřeno (podepsáno). Prohlášení dodavatele nemusí být vlastnoručně podepsáno, pakliže existuje písemný závazek v souladu s čl. 63 odst. 3 IA, který je podepsán (vlastnoručně nebo elektronicky) dodavatelem a kde se potvrzuje, že dodavatel přebírá odpovědnost za jakékoli jím vystavené nepodepsané prohlášení dodavatele.

 

Skočit na začátek stránky