Přihlásit

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)

  
  
  
  
NR2658-87.pdf
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku91 KB
  
  
  
  
Korelace2017.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2017 (pracovní pomůcka)955 KB
PNK0705_17.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/705 (Platnost od 1.1.2018)313 KB
PNK1343_17.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1343 (Změna KN)316 KB
PNK1344_17.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1344 (Změna KN)318 KB
PNK1821-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2017)32848 KB
PNK1821-16_O.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 309 KB
PNK1956_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1956 (Změna KN)309 KB
PNK2222_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2222 (Změna KN)312 KB
  
  
  
  
Korelace2018.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2018 (pracovní pomůcka)207 KB
PNK0125-18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/125 (Změna KN)368 KB
PNK1925-17.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2018)32712 KB
  
  
  
  
VKN2015.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 076/01)2929 KB
VKN2015D.pdf
  
Doplňky k Vysvětlivkám ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 076/01)23959 KB
  
  
  
  
SZSady.pdf
  
Pokyny EK, týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury835 KB

 Upozornění

​​​Starší verze společného celního sazebníku EU resp. ES a Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře ES jsou publikovány na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie (EU-Lex).​