CZ EN Translate
Menu

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)

  
  
  
  
NR2658-87.pdf
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku91 KB
  
  
  
  
ZPNK1638-22.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1638 (Změna č. 1 KN 2022)359 KB
PNK1832-21.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2022)5397 KB
OPNK1832-21.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021-1832 (Oprava č. 1 KN)6511 KB
OP2NK1832-21.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021-1832 (Oprava č. 2 KN) 343 KB
Korelace2022.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 202244 KB
  
  
  
  
ZPNK1776-20.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020-1776 (Změna č. 3 KN 2021)495 KB
ZPNK0712-20.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020-0712 (Změna č. 2 KN 2021 - účinnost 1.1.2021)503 KB
ZPNK0523-20.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020-0523 (Změna č. 1 KN 2021)507 KB
PNK1577-20.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020-1577 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2021)6557 KB
OPNK1577-20.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2020-1577 (Oprava č. 1 KN 2021)496 KB
korelace2021.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2021204 KB
  
  
  
  
VKN2019.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2019/C 0/01)4587 KB
VKN2019_D.pdf
  
Vysvětlivky ke KN verze 2019 (doplňky)2648 KB
  
  
  
  
SZSady.pdf
  
Pokyny EK, týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury835 KB

 Upozornění

​​​Starší verze společného celního sazebníku EU resp. ES a Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře ES jsou publikovány na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie (EU-Lex).​
Skočit na začátek stránky