Přihlásit

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)

  
  
  
  
NR2658-87.pdf
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku91 KB
  
  
  
  
Korelace2019.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2019 (pracovní pomůcka)206 KB
PNK1602_18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2019)7678 KB
  
  
  
  
Korelace2018.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2018 (pracovní pomůcka)207 KB
PNK0125-18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/125 (Změna č. 1 KN)368 KB
PNK0396-18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/396 (Změna č. 2 KN)366 KB
PNK0507-18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/507 (Změna č. 3 KN)370 KB
PNK0549-18.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/549 (Změna č. 4 KN)367 KB
PNK1925-17.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2018)32712 KB
  
  
  
  
VKN2019.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2019/C 0/01)4587 KB
VKN2019D.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře verze 2019 (doplňky)3322 KB
  
  
  
  
SZSady.pdf
  
Pokyny EK, týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury835 KB

 Upozornění

​​​Starší verze společného celního sazebníku EU resp. ES a Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře ES jsou publikovány na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie (EU-Lex).​