Přihlásit

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)

  
  
  
  
NR2658-87.pdf
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku91 KB
  
  
  
  
Korelace2017.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2017 (pracovní pomůcka)955 KB
PNK1821-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2017)32848 KB
PNK1956_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1956 (Změna KN)309 KB
PNK2222_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2222 (Změna KN)312 KB
  
  
  
  
Korelace2016.pdf
  
Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2016 (pracovní pomůcka)208 KB
NEK1754-15.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1754 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2016)9160 KB
PKN1638-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1628 (Platnost od 1.1.2017)318 KB
PNK0533-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/533 (Změna č. 1 KN 2016)312 KB
PNK0534-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/534 (Změna č. 2 KN 2016)316 KB
PNK1047-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1047 (Změna č. 3 KN 2016)455 KB
PNK1047-16_O.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1047 305 KB
PNK1956-16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1956 (Změna č. 4 KN 2016)309 KB
PNK2222_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2222 (Změna č. 5 KN 2016)312 KB
PNK2293_16.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2293 (Platnost od 1.1.2017)313 KB
  
  
  
  
VKN2015.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 076/01)2929 KB
VKN2015D.pdf
  
Doplňky k Vysvětlivkám ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2015/C 076/01)14041 KB
  
  
  
  
SZSady.pdf
  
Pokyny EK, týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury835 KB

 Upozornění

​​​Starší verze společného celního sazebníku EU resp. ES a Vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře ES jsou publikovány na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie (EU-Lex).​