CZ EN Translate
Menu

Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU)

  
  
  
  
NR2658-87.pdf
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku91 KB
  
  
  
  
Korelace2024.pdf
  
Změny KN platné od 1.1.20242009 KB
PNK2364-23.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2364 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2024)4801 KB
  
  
  
  
PNK1998-22.pdf
  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1998 (Kombinovaná nomenklatura platná pro rok 2023)6525 KB
OPNK2465-22.pdf
  
Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2022-2465 (Oprava č. 1 KN 2023)379 KB
Korelace2023.pdf
  
Změny KN platné od 1. 1. 2023221 KB
  
  
  
  
VKN2019.pdf
  
Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie (2019/C 0/01)4587 KB
VKN2019_D.pdf
  
Vysvětlivky ke KN verze 2019 (Doplňky)2671 KB
  
  
  
  
SZSady.pdf
  
Pokyny EK, týkající se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury835 KB

 Informace o právních předpisech a dalších výstupech Evropské komise v oblasti sazebního zařazení zboží

Starší verze kombinované nomenklatury, Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře, prováděcí nařízení k sazebnímu zařazení určitého zboží jsou publikovány na internetových stránkách Úředního věstníku Evropské unie (EU-Lex).

Další výstupy v oblasti sazebního zařazení zboží jako například stanoviska Výboru pro celní kodex (dále jen „VCK“), tzv. Conclusion v zápisech z jednání ve VCK a tzv. REO Expertních týmů jsou publikovány na internetových stránkách Evropské komise. ​

Skočit na začátek stránky