CZ EN Translate
Menu

Formuláře dokladů pro volný daňový oběh - OSTRÝ PROVOZPro prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků, dopravovaných vybraných výrobků a legálnosti realizované dopravy lze, kromě dokladů vystavených podle § 5 nebo § 6 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") v listinné podobě, akceptovat i doklady vystavené elektronicky za předpokladu, že budou splněny podmínky, které jsou uvedeny v metodickém materiálu „Alternativní postupy", který naleznete v následující knihovně.

Pokud bude doklad vystaven elektronicky v rámci doporučených alternativních postupů, tj., bude mimo jiné odeslán přes webové rozhraní do datového skladu Celní správy ČR, pak při kontrole postačí sdělit jedinečný identifikační kód (dále jen „JIK") příslušného dokladu, na základě kterého kontrolní orgán vyhledá příslušný doklad v datovém skladu a ztotožní jej s kontrolovanými vybranými výrobky.

V případě, že subjekt bude doklad vystavovat elektronicky, ale nezašle jej do datového skladu Celní správy ČR, pak kontrolovaná osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, je povinna tento elektronicky vystavený doklad s časovým razítkem vytisknout a předložit ke kontrole v tištěné podobě. Doklad musí být vystaven před zahájením dopravy, resp. před zahájením skladování vybraných výrobků.

  • Technická podpora: Helpdesk - kontakty
  • Metodická podpora:
    Ing. B. Kotenová tel.: +420 261 332 038 - daně​
    Bc. Jan Vaishar tel.: +420 261 332 458 - mobilní dohled
    Ing. P. Müller +420 261 333 892 - mobilní dohled

Přístup na jednotlivé formuláře je v následující knihovně odkazů.

  
  
  
  
Aktualita_WEB.pdf
  
Základní informace k pilotnímu projektu vystavování dokladů podle § 5 a § 6 zákona o SPD elektronicky16.12.2014 12:07
Slim_Alternativy.pdf
  
Grafické znázornění vystavení a využití elektronicky vystaveného dokladu podle § 5 a § 6 zákona o SPD16.12.2014 12:08
Alternativy_doklady_8.pdf
  
Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV a legalita dopravy VV ve VDO akceptované CS ČR16.12.2014 17:51
Pokyny_obecne_1.pdf
  
Obecné pokyny k vyplňování formulářů pro doklady podle § 5 a § 6 zákona o SPD - aktualizováno 13.1.201513.01.2015 14:35
Slim_Alternativy_02.pdf
  
Využití elektronicky vystavených rozvozových plánů v "Alternativních postupech"16.12.2014 12:09
Skočit na začátek stránky