ViewImage.jpg

 

Projekt Analýza rizik u cestujících r. č.: ISF/1/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

 

Celní s práva ČR zahájila v květnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na duben 2019.

Popis projektu

Předmětem projektu je potřeba okamžité identifikace subjektu podezřelého z porušení právních předpisů přestupujícího vnější hranici na mezinárodních letištích. Projekt řeší nemožnost fyzické kontroly veškerého zboží a osob přestupujících vnější hranici. Výstupy projektu umožní efektivně kontroly zacílit na základě provedené analýzy rizik nad daty z příslušných informačních zdrojů.

Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2016

Plánované ukončení projektu: 30. 4. 2019

Doba trvání v měsících: 36

Celkové náklady projektu: 28 000 000 Kč, z toho 21 000 000 Kč ISF a 7 000 000 Kč z rozpočtu Celní správy ČR (dále jen „SR")

Poměr spolufinancování ISF : SR je 75 % : 25 %

 

Cíle projektu


Hlavní cíl:

Zvýšení účinnosti a efektivnosti hraničního filtru Celní správy ČR při výkonu kontrolních a dohledových činností v oblasti působnosti Celní správy ČR, v rámci vykonávaných kompetencí Celní správy ČR (zboží), prostřednictvím implementace analýzy rizik a realizaci hraničního filtru formou automatizace sběru a zpracování dat ze strojově čitelných zón dokladů cestujících na mezinárodních letištích s vnější hranicí a realizaci příslušného technologického zázemí.

Dílčí cíle:

1) Provedení analýz dle metodiky výstavby informačního systému a získávání informací od kompetentních uživatelů

2) Pořízení prostředků pro podporu hraničního filtru a jeho optimální umístění

3) Průběžné školení analytiků, realizace technologie analýzy rizik a proškolení správců a obsluhy 
 

Veřejné zakázky

Realizace analytické dokumentace - ukončeno

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky_analýza.pdf

Oznámení o výsledku zadávacího řízení_analýza.pdf

Oznameni o vysledku zadavaciho rizeni podpis smlouvy - isf-1-01.pdf

 

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě - ukončeno

 https://mfcr.ezak.cz/contract_display_2658.html

Oznameni_o_vysledku_zadavaciho_rizeni_Analýza.pdf

 

Publicita

Plakáty

Stránka byla publikována dne: 6. 12. 2018 16:51