​​​logo.jpg


 

Projekt Výcvik služebních psů
r. č.: ISF/3/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Celní správa ČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx -
Ukončení projektu je plánováno na srpen 2019.

Popis projekt​u

V projektu je naplánováno vytvoření metodiky pro výcvik psů v oblasti nelegální přepravy finanční hotovosti, nákup psů a jejich následný výcvik. Budou pořízeny výcvikové pomůcky, vybudovány podmínky (výstavba výcvikové haly) pro zlepšení výcviku psů. Také budou pořízeny kotce pro ustájení psů a speciálně upravené automobily pro kynologické účely. Vycvičení psi budou nasazováni zejména na vybraná mezinárodní letiště.
Služební psi jsou chápáni jako detekční a pracovní nástroj pro provádění kontrolní činnosti. Služební motorová vozidla slouží k přepravě služebního psa a psovoda k zabezpečení kontrolní činnosti. Kynologické pomůcky budou využívány k výcviku a ošetřování služebních psů.

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020


Celkové náklady projektu: 6 088 750 Kč, z toho 4 566 562 Kč ISF a 1 522 188 Kč z rozpočtu Celní správy ČR (dále jen „SR")
Poměr spolufinancování ISF : SR je 75 % : 25 %


Cíle pro​​jektu

Cílem projektu je zefektivnit úroveň ochrany zejména vnějších hranic České republiky v oblasti nelegální přepravy finanční hotovosti a omamných a psychotropních látek. Prostředkem k dosažení cíle je zavedení systému výcviku služebních psů určených pro kontrolu nelegální přepravy finančních prostředků a zvýšení kvality výcviku pro oblast kontroly omamných a psychotropních látek.
 

Veřejné zakázky

 

Veřejná zakázka - Novostavba výcvikové haly pro psy v areálu CS Kněževes

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-632270331-184421817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-632270331-184421817

Písemná zpráva zadavatele NEN.pdf

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

 

Veřejné zakázkA – Projektová dokumentace ukončeno

Výzva_k_podani_nabidky_PD_Kněževes_vyv.pdf

Oznámení o vyloučení dodavatele.pdf

Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.pdf

Rozhodnutí o vyloučení.pdf

Oznamení o výsledku zadavaciho rizeni- projektová dokumentace.pdf

 

Veřejná zakázka – Projektová dokument​​ace ZŘUŠ​​ENO

Zápis o posouzení VZMR Výcvik sl_psů.pdf    Rozhodnutí o vyloučení dodavatele a o zrušení výběrového řízení.pdf ​​Výzva k podání nabídek_projektová dokumentace.pdf

 

Veřejná zakázka – Pořízení 3 kynologických vozidel ukončeno

Veřejná zakázka na pořízení 3 kynologických vozidel..zip

Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky.pdf

Oznamení o výsledku zadavaciho rizeni- kynologická auta.pdf

 

Veřejná zakázka – Pořízení 3 kynologických vozidel ZRUŠENO​​

Veřejná zakázka na pořízení 3 kynologických vozidel.zip
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek.pdf
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení.pdf

Veřejná zakázka  - Projektová dokumentace Zrušeno


Výzva k podání nabídek - projektová dokumentace Kněževes.pdf
​​Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení Kněževes.pdf
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Kněževes.pdf

Publici​​​​​​ta

PLAKAT_PSI_A3_2020.pdf

Clo Douane_článek.pdf

Výcvik - propag. předměty.jpg

Stránka byla publikována dne: 4. 11. 2019 13:29