ViewImage.jpg

Projekt Zlepšení kapacity mezinárodních letišť v oblasti kontrol přepravy nebezpečných látek

 r. č.: ISF/1/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

 

Celní s práva ČR zahájila v červenci 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na květen 2018.

 

Popis projektu

Pořízení vhodného zařízení pro analyzování chemického složení látek, které jsou přepravovány leteckou dopravou, ať už ve formě leteckého nákladu, poštovních zásilek nebo v zavazadlech cestujících. Zařízení je pořizováno s důrazem na určení složení jakékoliv chemické látky a tomu odpovídá i nutnost kombinace různých zařízení pracujících na principu spektrometrie a rentgenového záření.

 

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2016

Plánované ukončení realizace projektu: 31. 3. 2018

 

Doba trvání v měsících: 21

Celkové náklady projektu: 11 858 350.90 Kč, z toho 8 893 763.17 Kč ISF a 2 964 587.73 Kč z rozpočtu Celní správy ČR (dále jen „SR")

Poměr spolufinancování ISF : SR je 75 % : 25 %

 

Cíle projektu


Zvýšení účinnosti a efektivnosti kontrolních a dohledových činností v oblasti působnosti CS ČR jako nástroje pro posílení ochrany prvků kritické infrastruktury a zvýšení bezpečnosti na mezinárodní letištích s veřejným provozem. Zejména se jedná o kvalitativní a kvantitativní zlepšení kontrol látek z identifikované oblasti, získání účinného prostředku v boji proti nelegálním přepravám zboží podléhajícímu zákazům a omezením.
 

Veřejné zakázky

Veřejná zakázka – Pořízení infračervených spektrometrů (2) - Ukončeno

   Odkaz na profil zadavatele - detail veřejné zakázky   Oznameni-o-vysledku-zadavaciho-rizeni-isf_INFR Spektrometry II.pdf

Veřejná zakázka – Pořízení fluorescenčního rentgenu - ukončeno

   Odkaz na profil zadavatele - detail veřejné zakázky   Oznameni-o-vysledku-zadavaciho-rizeni-isf_FL rentgen.pdf

Veřejná zakázka – Pořízení Ramanových spektrometrů - ukončeno

   Odkaz na profil zadavatele - detail veřejné zakázky    Oznameni-o-vysledku-zadavaciho-rizeni-isf_Ramanovy spektrometry.pdf

Veřejná zakázka – Pořízení infračervených spektrometrů - zrušeno

   Odkaz na profil zadavatele - detail veřejné zakázky   Oznameni-o-vysledku-zadavaciho-rizeni-isf_INFR Spektrometry I.pdf

 

Publicita

Plakáty Propagační předměty Článek v Clo Douane 

Stránka byla publikována dne: 7. 6. 2018 9:46