Přihlásit
  • Česky
    • O nás
      • Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

​Ukazatele OSS 3120003 Generální ředitelství cel

v Kč

    Schválený rozpočet 2017Očekávaná skutečnost 2017Návrh SR 2018Návrh SDV 2019Návrh SDV 2020
Souhrnné ukazatele      
 Příjmy celkem3 177 423 5272 295 500 0003 458 191 8543 443 773 5733 809 773 573
 Výdaje celkem5 382 950 1765 574 826 0005 771 749 7325 926 740 0095 942 775 009
Specifické ukazatele - příjmy             
 Daňové příjmy1)7 000 00010 000 0009 500 0009 500 0009 500 000
 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti673 046 824698 500 000792 983 132798 773 573798 773 573
 v tom: pojistné na důchodové pojištění598 263 845620 900 000704 873 896710 020 955710 020 955
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti74 782 97977 600 00088 109 23688 752 61888 752 618
 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 497 376 7031 586 500 0002 655 708 7222 635 500 0003 001 500 000
 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem42 876 70341 721 00044 408 72200
  příjmy z prostředků finančních mechanismů0 000
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 454 500 0001 544 779 0002 611 300 0002 635 500 0003 001 500 000
Specifické ukazatele - výdaje             
 Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy0 000
 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu0 000
 Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy5 382 950 1765 574 826 0005 771 749 7325 926 740 0095 942 775 009
 v tom: sociální dávky460 609 000473 781 000473 410 000489 209 000505 244 000
  výdaje na činnost celní správy4 922 341 1765 101 045 0005 298 339 7325 437 531 0095 437 531 009
 Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových0 000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra0 000
 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu0 000
Průřezové ukazatele            
 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 650 991 9992 771 314 4873 073 420 1793 091 802 5323 091 802 532
 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)901 337 278941 714 4681 044 962 8591 051 212 8581 051 212 858
 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb52 837 27555 214 78261 288 21761 655 86461 655 864
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech505 207 143511 066 848549 435 489549 435 489549 435 489
 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2 136 656 5902 249 672 2392 514 975 3382 533 357 6912 533 357 691
 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0 000
 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0 000
 Zahraniční rozvojová spolupráce0 000
 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0 000
 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem54 569 4026 181 00055 652 6583 658 9230
 v tom: ze státního rozpočtu11 692 699770 00011 243 9363 658 9230
  podíl rozpočtu Evropské unie42 876 7035 411 00044 408 72200
 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0 000
 v tom: ze státního rozpočtu0 000
  podíl prostředků finančních mechanismů0 000
 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem768 254 263772 300 000542 507 173626 700 000626 700 000

 

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění