CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

​​​​ 1. 

Název 

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (dále jen „CÚ pro JMK“) se sídlem v Brně je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro JMK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Blansko, Břeclav, Lanžhot, Znojmo).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro JMK vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

Schéma organizačního uspořádání CÚ pro JMK​​​​

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Koliště 17, 602 00 Brno 

Telefonní ústředna: tel.: 545 549 111
Datová schránka: mhqnzh6 
e-podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

3754-17721621/0710           ​Pokuty ve správním řízení

7771-17721621/0710          Souhrnný účet státního rozpočtu – clo a daně z dovozu, správní poplatky
6015-17721621/0710           Depozitní účet – celní jistoty

780-17721621/0710             SPD z vína a meziproduktů     

799-17721621/0710            SPD z minerálních olejů   

4765-17721621/0710         SPD z tabákových výrobků   

4773-17721621/0710         SPD z piva   

4781-17721621/0710         SPD z lihu 

14760-17721621/0710      SPD – příjmy z tabákových nálepek

609-17721621/0710          Daň z elektřiny     

617-17721621/0710          Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů     

625-17721621/7010          Daň z pevných paliv   

2719-17721621/0710        Biopaliva
Čísla matrik bankovních účtů od 1.1.2013
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů
Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu od 1.1.2013

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020.pdf
Rozpočet na rok 2019 upravený.pdf
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4 

Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 (bezplatná - záznamník) korupce@cs.mfcr.cz Příjem stížností

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

Online formuláře

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace 
Životní situace 2

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.           
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy Celního úřadu pro Jihomoravský kraj

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Jihomoravský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro JMK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Blansko, Břeclav, Lanžhot, Znojmo).  

Stránka byla publikována dne: 02.05.2022 11:01
Skočit na začátek stránky