CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované údaje

 1. 

Název 

Celní úřad pro Kraj Vysočina

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Kraj Vysočina (dále jen „CÚ pro KV“) se sídlem ve Stříteži je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro KV je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Třebíč, Žďár nad Sázavou).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro KV vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

 Organizační struktura celního úřadu.pdf           ​     

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Střítež č. p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy
Telefonní ústředna: tel.: +420 567109403
​Datová schránka: edynz54 
e-podatelna:
podatelna630000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

3754-17725681/0710          pokuty ve správním řízení  

7771-17725681/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo
                                             a daně z dovozu, správní poplatky

6015-17725681/0710          depozitní účet – celní jistoty

780-17725681/0710            SPD z vína a meziproduktů

799-17725681/0710            SPD z minerálních olejů

4765-17725681/0710          SPD z tabákových výrobků

4773-17725681/0710          SPD z piva                      

4781-17725681/0710          SPD z lihu

14760-17725681/0710        SPD – příjmy z tabákových nálepek

609-17725681/0710            Daň z elektřiny

617-17725681/0710            Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

625-17725681/7010            Daň z pevných paliv

2719-17725681/0710          Biopaliva

Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů


 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2022.pdf

Rozpočet na rok 2021.pdf

Rozpočet na rok 2020.pdf

Rozpočet na rok 2019.pdf

Rozpočet 2018.pdf

Rozpočet na rok 2017.pdf

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011

Rozpočet za rok 2010

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.

Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva 2012 - Jihlava
Výroční zpráva 2012 - Žďár nad Sázavou
Výroční zpráva - 2013

Výroční zpráva - 2014

Výroční zpráva - 2015

Výroční zpráva - 2016

Výroční zpráva - 2017

Výroční zpráva 2018.pdf

Výroční zpráva 2019.pdf

Výroční zpráva 2020.pdf

Výroční zpráva - 2021.pdf

Výroční zpráva - 2022.pdf

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Kraj Vysočina je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro KV je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Třebíč, Žďár nad Sázavou).

Stránka byla publikována dne: 03.03.2023 13:38
Skočit na začátek stránky