CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

č.Název položkyObsah
1.Oficiální názevCelní úřad pro Moravskoslezský kraj
2.Důvod a způsob založení
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

 

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj jsou stanovena ve Frýdku-Místku, Karviné, Mošnově, Nošovicích, Opavě, Paskově a Třinci.

 

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

 

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) Celní úřad pro Moravskoslezský kraj vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

3.Organizační strukturaOrganizační struktura Celní správy České republiky
4.Kontaktní spojeníPoštovní adresa: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava-Přívoz

Telefonní ústředna:  +420 596 270 300

ID datové schránky: ng6nz2n
E-podatelna: podatelna570000@cs.mfcr.cz

5.Případné platby můžete poukázat:Bankovní spojení: 1020011 / 0710 (ČNB)

Jak správně platit daň

6.71214011
7.DIČCZ 
8.Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet za rok 2010
9.Žádosti o informacePoskytování informací
Podávání informací
10.Příjem stížností a dalších podání

Podatelna Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Protikorupční linka Celní správy České republiky: +420 800 232 222 (bezplatná - záznamník)

11.Opravné prostředky Postup při podání odvolání
12.Formuláře
13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace

Ostatní návody a články

14.Nejdůležitější předpisy

Zákony upravující postup Celní správy České republiky při poskytování informací podle § 5 odst. 1/e zákona č. 106/1999 Sb.
Další legislativa_CELNÍ OBLAST           

Další legislativa_DAŇOVÁ OBLAST

Orientační přehled utajovaných informací
15.Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad
16.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zprávy
17.Seznam podřízených útvarů

  

Celní správa České republiky je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem. Orgány Celní správy České republiky jsou Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu. Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí České reppubliky. Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel. 
18.Zodpovězené
dotazy
Zodpovězené dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Stránka byla publikována dne: 19.02.2021 10:09
Skočit na začátek stránky